Lokale economie doet het goed

De lokale media besteden er goed aandacht aan: de groei en bloei van de Haarlemmermeerse economie! In HC Nieuws lezen we een artikel over de positieve cijfers van 2023 en NH Nieuws maakte een reportage over het stijgende winkelaanbod in de winkelcentra in onze gemeente. Met dank aan alle ondernemers en de goed georganiseerde winkeliersverenigingen van Centrum Nieuw-Vennep en Hoofddorp Winkelstad.

Artikel HC Nieuws: De lokale economie in Haarlemmermeer trekt aan. Dat is de conclusie die het college trekt uit de Monitor Economie over het jaar 2023. De economie groeide in Haarlemmermeer per kwartaal tussen de 2 en 6 procent, en daarmee presteert de gemeente bovengemiddeld goed. De economische productiviteit stijgt niet alleen, ook de werkgelegenheid en hoeveelheid ondernemingen binnen de gemeente zijn toegenomen. Landelijk laat de economie een bescheiden groei van ongeveer 0,1 procent zien.

Uit de cijfers die het college dinsdag naar de gemeenteraad stuurde, blijkt bijvoorbeeld dat de hotels in Haarlemmermeer vorig jaar voor 75 % bezet waren. Daarmee is nog niet hetzelfde niveau behaald als voor de pandemie, zo geeft wethouder Marja Ruigrok toe, maar het komt er wel van in de buurt. Dat is ook te zien aan de toenemende hoeveelheid vluchten en reizigers op Schiphol.

Maar ook verder lijkt de bedrijvigheid toe te nemen. Zo zijn er netto ongeveer 1200 bedrijven bijgekomen, en zijn er het afgelopen jaar maar 78 failliet gegaan. De gemeente heeft er in 2023 daarnaast nog eens ruim 7.000 banen bij gekomen. Ook de leegstand binnen kantoorpanden nam af. Dat heeft echter niet alleen te maken met de toegenomen bedrijvigheid, maar ook met de sloop van voormalige kantoorpanden ten behoeve van nieuwe woningen, zoals bijvoorbeeld in Hyde Park. Toch brengt de economische monitor niet alleen maar goed nieuws. Zo is bijvoorbeeld ook het aantal mensen die afhankelijk zijn van de bijstand of WW-uitkeringen toe. Ook de leegstand van winkelpanden is iets toegenomen, al gaat het minder snel dan in de jaren ervoor.

Wat de gemiddelde inwoner van Haarlemmermeer precies gaat merken van de economische groei, lijkt moeilijk te voorspellen. Marja Ruigrok is echter positief:

“Een sterke economie geeft een fijn vestigingsklimaat. Winkels, horeca en dergelijke, daar hebben we allemaal wat aan. Als het goed gaat met de hele economie, gaat het ook goed met de voorzieningen,’’

Artikel NH Nieuws: In geen van de twintig grootste Nederlandse gemeenten is het winkelaanbod afgelopen jaar zo hard gestegen als in Haarlemmermeer: 7,5 procent. Wat maakt de gemeente zo aantrekkelijk voor winkeliers, en merken de bewoners daar zelf ook wat van? NH zocht het uit.

Terwijl de Haarlemmermeerse winkelcentra opbloeien, blijven de dorpskernen achter – NH Nieuws

“Je kan hier alles wat je dagelijks nodig hebt wel krijgen”, vertelt Gerda. “We komen hier graag, je hebt alles lekker dicht bij elkaar”, zegt John. Tevredenheid overheerst onder het winkelend publiek in winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep. Uit heel Haarlemmermeer-Zuid komen mensen op de winkels in het dorp af.

Dat verbaast centrummanager Birgit Cramer niks: “We hebben hier in het dorp echt alles, en de ondernemers die er zijn springen echt in elk gat dat er is.” Bij een wandeling door het winkelcentrum zijn bijna geen lege plekken te vinden. “Wanneer een plek vrijkomt en er dient zich daar iemand voor aan proberen we ook wel echt te helpen, om ze zo goed mogelijk te laten landen.”

“Bij ons in het dorp is helemaal niks meer”John uit Hillegom komt in Nieuw-Vennep winkelen

Maar dat de mensen in De Symfonie uit de wijde omgeving naar Nieuw-Vennep toekomen voor hun dagelijkse boodschappen spreekt ook boekdelen. John en zijn vrouw zijn vanuit Hillegom komen rijden: “Bij ons in het dorp is echt helemaal niks meer, alles staat leeg.”

Ook binnen de gemeentegrenzen speelt dat probleem, vertelt Femke uit Lisserbroek: “Je kan niet meer even op de fiets naar de winkel. Je moet met de auto naar de grote kernen toe.”

De cijfers

In totaal is het winkelaanbod in de gemeente Haarlemmermeer dus met 7,5 procent gestegen. Dat is de hoogste stijging van de twintig grootste gemeentes van het land, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Net als in de rest van Nederland groeit het aantal supermarkten in de gemeente de afgelopen jaren licht. Opvallend is de relatief sterke toename van het aantal kledingwinkels in Haarlemmermeer. Daar tegenover staan de boekhandels. Waar die sector nationaal gezien weer helemaal opleeft na de coronacrisis, blijft die stijging uit in de gemeente.

Want als de kleine dorpen in de gemeente leeglopen, waar komt die stijging dan vandaan? Bijvoorbeeld uit plekken als Vier Meren, het winkelcentrum in Hoofddorp dat de afgelopen twee jaar flink is verbouwd. In het drie verdiepingen tellende gebouw zijn veel grote ketens te vinden.

Rick Janssen, woordvoerder van Vier Meren, denkt dat de verbouwing een aandeel heeft gehad in de stijging, maar dat de vraag naar winkelpanden ook is toegenomen: “We hebben leegstaande winkelmeters opgevuld met nieuwe partijen, dus ik denk dat een aantal van die procenten daar echt wel vandaan komen.”

Aantrekkingskracht

Maar ook als je naar de hele gemeente kijkt snapt Janssen de aantrekkingskracht van Haarlemmermeer wel: “Hoofddorp ligt onder de rook van Amsterdam, en vlakbij Schiphol, zonder dat je de prijzen hoeft te betalen die horen bij een plek in de hoofdstad. Haarlemmermeer als gebied is heel aantrekkelijk voor winkeliers.”

Die aantrekkingskracht had ook een effect op juwelier Farah Aldehessy. Hij vertrok uit Amsterdam en zit sinds maart in De Symfonie: “Ik ben heel blij met deze plek, ik had mazzel dat ik er via via over hoorde. Het ging ook heel snel, twee weken nadat ik van deze ruimte had gehoord, konden we erin.”

Met de auto naar de winkel

Dat trend dat er steeds minder winkels leegstaan, bevestigt Cramer: “We krijgen veel vraag naar winkels en we moeten soms zelfs ‘nee’ zeggen, dus het gaat hier wel aardig.” En dat veel grote ketens beslag leggen op prominente winkelplekken in de gemeente, dat moet je volgens haar ook in de juiste context bekijken: “Bij zo’n winkel werken ook lokale managers, lokaal personeel, en de winkel wordt gebruikt door de lokale bevolking.”

Met de winkelbezetting op centrale plekken als Nieuw-Vennep en Hoofddorp lijkt het dus goed te gaan, maar dat betekent wel dat mensen zoals Femke, Gerda en John voorlopig de auto moeten pakken.

ECONOMISCHE MONITOR

De economie van de gemeente Haarlemmermeer presteerde vorig jaar goed. Dat staat in de Monitor Economie 2023 waarmee het college van B&W ieder jaar de gemeenteraad informeert over de economische ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De economie van Haarlemmermeer groeide in 2023 per kwartaal tussen de 2 en 6 procent. Een bovengemiddelde prestatie aangezien de Nederlandse economie gemiddeld een matige groei van 0.1 procent liet zien en die van Amsterdam gelijk bleef. 

Meer goed nieuws

Het positieve economische beeld was ook terug te zien op andere vlakken. Zo werden er in 2023 meer hotelkamers geboekt, kwamen er meer bedrijven bij in Haarlemmermeer en nam de leegstand van kantoren in de gemeente af. Ook kwamen er meer banen bij. Wel nam het aantal mensen die een WW- of een bijstandsuitkering ontvangen toe met 6 procent. Maar dit is nog steeds laag en beneden het niveau wat voor de coronaperiode werd bereikt.

Wethouder Marja Ruigrok (Economische zaken) is blij met het positieve nieuws wat ze kon delen: “Haarlemmermeer werd afgelopen december voor de 18e keer sinds 2000 door weekblad Elsevier uitgeroepen tot de economisch sterkste gemeente van Nederland. Onze ondernemers spelen een belangrijke rol in dat succes. Een sterke economie en een goed ondernemersklimaat betekenen ook meer en betere voorzieningen zoals winkels en horeca. Daar hebben onze inwoners alleen maar profijt van.”

Meer bedrijven en weinig faillissementen 

De sterke economische positie van Haarlemmermeer en het aantrekkelijke vestigingsklimaat dragen eraan bij dat ondernemers zich graag in de gemeente vestigen. Vorig jaar kwamen er zo’n 3.400 bedrijven bij in Haarlemmermeer. Daar tegenover stonden zo’n 2.200 bedrijven die stopten of de gemeente verlieten. Van die 2.200 bedrijven gingen er slechts 78 failliet. Een uitzonderlijk laag aantal. Per saldo kwamen er in 2023 zo’n 1.200 nieuwe bedrijven bij. 

Kantoren aan Hoofdweg Oostzijde, onderdeel van bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid. Foto: Danny de Casembroot

Hotelbezetting omhoog

Het ziet ernaar uit dat de Haarlemmermeerse hotelbranche uit het coronadal is  gekropen. De bezettingsgraad van de hotels lag, over het hele jaar genomen, zo rond de 75 procent. Dat betekent dat de bezetting in de eerste drie kwartalen van 2023 nog onder  het niveau van voor de coronaperiode lag. In het laatste kwartaal kwam de bezettingsgraad met 78 procent ongeveer 2 procent boven het coronaniveau uit.

Lage leegstand kantoren

De leegstand van kantoren daalde in 2023 met 1,4 procent. Begin 2024 stond in Haarlemmermeer nog bijna 177.000 vierkante meter kantoor leeg. Dit staat gelijk aan 14,5 procent van de hele kantorenvoorraad. Bedrijventerreinen Beukenhorst Oost en Zuid en Schiphol Rijk kampen met de meeste leegstand. 

De leegstand van winkels nam in 2023 wel licht toe met 0,5 procent licht ten opzichte van 2022. In Haarlemmermeer stond in 2023 4,4 procent van alle winkelpanden leeg. Maar het goede nieuws hierbij is dat de winkelleegstand in de gemeente nog steeds onder het landelijk gemiddelde ligt. Gemiddeld staat in Nederland namelijk ongeveer 6 procent van de winkelpanden leeg. 

Arbeidsmarkt

Er kwamen in 2023 15.000 banen bij in Haarlemmermeer. Tegelijk gingen er, vanwege gestopte of vertrokken bedrijven, zo’n 7.600 banen verloren. Dat betekent dat er, per saldo, zo’n 7.400 nieuwe banen bijkwamen in 2023. Een stijging van 4,75 procent. In de gemeente zijn nu ruim 162.000 banen. De stijging is vooral te danken aan de banengroei bij bedrijven die al in Haarlemmermeer gevestigd waren. De sectoren waarin de meeste banen bijkwamen zijn de logistieke sector, de luchtvaart en de zakelijke dienstverlening. Ook groeide het aantal banen in sectoren als de ICT & Tech, zakelijke dienstverlening, groothandel & consumergoods en in Life Sciences & Health. 

Geef een reactie