2021
juli
more
Standaard

Haarlemmermeer bereikbaar

Het college van de gemeente Haarlemmermeer en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 vastgesteld. Op 8 juli ligt de studie ter besluitvorming voor bij het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Partijen willen gestructureerd werken aan de opgaven om te komen tot een benodigde toekomstige verkeers- en mobiliteitsstructuur in Haarlemmermeer tot 2040. De Netwerkstudie biedt een basis om het regionale mobiliteitsnetwerk klaar voor de toekomst te maken. Zo is en blijft de gemeente Haarlemmermeer naast goed bereikbaar ook een fijne leef- en werkomgeving.

Read more
more
more
Standaard

Circulair bedrijventerrein

Het was weer tijd voor een eerste paal op Schiphol Trade Park, het meest circulaire bedrijventerrein van Europa. Somerset maakte een nieuw pand voor XPO Logistics. Het meest innovatieve van deze nieuwe vestiging is dat het pand niet alleen energieneutraal is, maar energie opwekt. Samen met andere bedrijven op het terrein wordt in een speciaal grid energie opgeslagen en verspreid in de pieken.

Read more
more
Standaard

Allemaal stemmen op het Monument van het Jaar!

‘Mijn monument is jouw monument’ is het thema van de Open Monumentendag 2021. Een thema waarbij je welkom voelen en het aanspreken van een breed publiek voor Open Monumentendag (11 en 12 september) centraal staat. Elk jaar krijgt één Haarlemmermeers monument de titel ‘Monument van het jaar’. De Erfgoedcommissie heeft drie passende monumenten binnen het thema uitgekozen. Er kan vanaf nu gestemd worden op: Boerderij Kleine Vennep in Nieuw-Vennep, Oranje Nassau School in Badhoevedorp en Gemeenlandshuis in Spaardam (lees verder).

Read more
more
Standaard

Genieloods Provinciaal monument

De Genieloods op het Fort bij Aalsmeer is begin dit jaar na een zorgvuldige restauratie, in erfpacht overgedragen aan ondernemer Paul Bos. De Genieloods diende vroeger als werkruimte en opslag voor de manschappen van het fort. Vanwege de cultuurhistorische waarde en de kenmerkende bouwstijl is het Fort Aalsmeerderbrug, waar De Genieloods onderdeel van uitmaakt, beschermd als Provinciaal monument. Daarnaast is het, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, aangewezen als UNESCO Werelderfgoed. 

Read more
more
Standaard

Mooie initiatieven

Ontzettend leuk! Mensen maken Amsterdam heeft nu voor elk stadsdeel een eigen buurtfonds. Ik stond aan de wieg van deze fondsen. Mooi om te zien dat het zo concreet is geworden. Van harte!

Deze zomer maken we met de lancering van Fonds voor Centrum de familie van buurtfondsen in Amsterdam compleet! 

Read more
more
more
Standaard

VRA event positief over OV

Deze week organiseerde de Vervoerregio samen met het OV-Magazine een webinar over het openbaar vervoer. Goed om te zien dat het belang van het OV, zeker in combinatie met de woningbouwopgave, breed gedeeld werd. Ik mocht diverse OV-woordvoerders uit de Tweede Kamer spreken over dit onderwerp. De bijdrage van Pascal Smet is een aanrader! En verder in dit artikel: mijn kleinkind in de hoofdfoto (toeval bestaat niet!).

Read more
more
Standaard

Trots op ons erfgoed

In de Ode en de Deal! van deze maand extra aandacht voor ons erfgoed in Haarlemmermeer.

Erfgoed omarmen en beleven.

Zo heet de nieuwe erfgoedvisie van de gemeente Haarlemmermeer. De visie gaat over het gezamenlijk erfgoed van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer en over het nieuwe verhaal dat door de samenvoeging in 2019 is ontstaan.De fusiegemeente Haarlemmermeer telt 148 monumenten: 36 rijksmonumenten, 33 provinciale monumenten en 79 gemeentelijke monumenten en de twee beschermde dorpsgezichten Spaarndam en de oude kern van Hoofddorp. Daarnaast maken onze forten, batterijen en damsluizen deel uit van de Stelling van Amsterdam. De stelling staat sinds 1996 op de Unesco-werelderfgoedlijst. Voorheen was het erfgoedbeleid van Haarlemmermeer vooral gericht op behoud. Nu willen we ook dat zoveel mogelijk mensen dat erfgoed gaan beleven.

Read more
more
Standaard

M & M over N/ZLijn

In februari 2021 was er een speciale uitzending van de Metropoolregio over het metropakket in de regio. Een van de onderdelen was een filmpje van Mariette Sedee en mijzelf. Dit filmpje gebruiken we morgen om de Dorps- en wijkraden te informeren over de voortgang over de Noord/Zuidlijn. Ook een vorm van recycling (het vaker gebruiken van filmpjes ;-).

more
Standaard

Ringdijk: leefbaarder & aantrekkelijker

De veranderingen aan de Ringdijk, waar de gemeente Haarlemmermeer in 2017 mee is gestart, worden steeds duidelijker. Doel is de dijk leefbaarder en aantrekkelijker te maken voor bewoners en recreanten. Er moet minder autoverkeer over de Ringdijk rijden. Daarom worden op enkele plekken verkeersafsluitingen gemaakt. Het weghalen van 112 chicanes (versmallingen) zorgt voor meer veiligheid. Er is oog voor de identiteit en herkenbaarheid van de Ringdijk en Ringvaart door meer aandacht te geven aan het erfgoed en het aanzicht van de dijk. 

Read more
more
Standaard

Verkeerslichten op groene energie

Er staat weer een windturbine op het kruispunt van de Bennebroekerweg en de Rijnlanderweg in Hoofddorp. Het heeft even geduurd maar sinds kort worden de verkeerslichten op dit kruispunt weer voorzien van stroom opgewekt door de wind. De windturbine combineert vergroening met besparing. 

Read more
more