Search Results
Standaard

Toekomstbestendig 1012

Het Wallengebied is één van de grootste en mooiste oude binnensteden ter wereld. Waar Coalitieproject 1012 zich richt op het decriminaliseren van dit gebied en het tegengaan van misstanden van de prostitutiebranche, krijgt het de volle steun van de VVD. De misstanden in het Wallengebied rechtvaardigen het ingrijpen van de overheid. Voor de VVD is het van belang dat dit ingrijpen dient ter normalisering van de buurt, zodat er ook weer ruimte komt voor marktwerking. Na ruim vier jaar maakt VVD-raadslid Marijn Ornstein de balans op: “Bij de start van het Coalitieproject in 2009 was het duidelijk dat het een lange adem zou vergen. Er zijn belangrijke stappen gezet richting normalisering van het Wallengebied, maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dit project ook in de volgende raadsperiode voort te zetten. Ik ben blij dat al mijn moties over de toekomst van 1012 unaniem zijn aangenomen”.

Lees verder

The end