2017
mei
Standaard

Meer aandacht voor schenken aan Amsterdam

Op voorstel van de Amsterdamse VVD komt er meer aandacht voor de mogelijkheid om geld na te laten of te schenken aan de stad Amsterdam. VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok:

“Wij denken dat het voor mensen heel interessant en leuk kan zijn om geld te schenken aan Amsterdam. Dat kan bijvoorbeeld voor een bankje, een fontein, het adopteren van bomen of het opknappen van een kunstwerk.”

In 2010 diende de VVD een initiatiefvoorstel in waarin werd gepleit voor de mogelijkheid om donaties te maken aan Amsterdam als ware het een goed doel. Hieruit is het Fonds voor Oost voortgekomen, een gemeenschapsfonds voor buurtinitiatieven. Toch ontbreekt het de inwoners van Amsterdam nog steeds aan duidelijkheid omtrent de mogelijkheden een financiële bijdrage te leveren aan de gemeente of aan een bepaalde bestemming. Met dit voorstel wil Marja Ruigrok hierin alsnog voorzien. Lees hier de bestuurlijke reactie.

more