2021
december
Standaard

Doortrekken Noord/Zuidlijn naar volgende halte

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp blijkt opnieuw het meest effectief in het oplossen van (inter)nationale en regionale knelpunten in bereikbaarheid. Ook maakt het extra woningbouw en arbeidsplaatsen mogelijk. In april 2021 nam het kabinet het advies van het Nationaal Groeifonds over om 1,5 miljard euro te reserveren voor het doortrekken van de metrolijn naar Hoofddorp. Rijk en regio hebben naar aanleiding van dit advies een verdiepend onderzoek gedaan naar de metro oplossing en deze vergeleken met alternatieve oplossingsrichtingen zoals trein en bus. Om het bedrag toegekend te krijgen is een aangepast voorstel nodig met een positief Maatschappelijk Kosten en Baten resultaat en perspectief op cofinanciering. Dat voorstel is nu ingediend. 

Lees verder
more