2021
juni
Standaard

Haarlemmermeer bereikbaar

Het college van de gemeente Haarlemmermeer en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 vastgesteld. Op 8 juli ligt de studie ter besluitvorming voor bij het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Partijen willen gestructureerd werken aan de opgaven om te komen tot een benodigde toekomstige verkeers- en mobiliteitsstructuur in Haarlemmermeer tot 2040. De Netwerkstudie biedt een basis om het regionale mobiliteitsnetwerk klaar voor de toekomst te maken. Zo is en blijft de gemeente Haarlemmermeer naast goed bereikbaar ook een fijne leef- en werkomgeving.

Lees verder
The end