Maidenspeech

Voor alles is een eerste keer: ook voor het houden van je eerste bijdrage in de raad: de maidenspeech. De regel is dat je niet onderbroken mag worden en dat je daarna felicitaties krijgt van de burgemeester en applaus van je collega’s. Namens de VVD heb ik onze zorg uit gesproken over de effecten van het plaatsten van de grachtengordel op de Unesco Wereld erfgoedlijst. Natuurlijk ben ik trots dat onze stad tot het erfgoed gaat behoren. Ik wil alleen waken voor teveel advies van de Unesco wat ontwikkelingen en ondernemerslust kan onderdrukken. Want we willen natuurlijk ook creatieve metropool zijn en we zijn zelf goed in staat om ons erfgoed te koesteren. Enige waakzaamheid is dus wel op zijn plaats en dan maken we er met elkaar de mooiste stad van de hele erfgoedlijst van!

Hieronder de notulen van de vergadering van 8 juli 2010:

De VOORZITTER: Voor we naar agendapunt 44A gaan, wil ik nog even vaststellen wat uw raad wenst. Ik begrijp dat u normaal om half zes ophoudt bij een middagvergadering, zo wordt mij verteld. Als het nodig is, kunnen wij dan nog iets door half zes heen, tot uiterlijk, uiterlijk, zes uur? Of verleent u mij volmacht om mijn ware aard te laten zien? Daar zou u nog weleens spijt van kunnen krijgen. Dat wil zeggen, u wilt graag om half zes klaar zijn? Nou, zo erg toch ook weer niet. Weet u, ik doe mijn best en ik weet dat hoe dichter het bij zes uur komt, hoe ontevredener u zult zijn. Maar uiterlijk zes uur.

44A

Actualiteit van de raadsleden de heer Van der Ree, de heer Van Dalen en mevrouw Ruigrok van 24 juni 2010 inzake de toevoeging van de Amsterdamse binnenstad aan de Werelderfgoedlijst van Unesco (Gemeenteblad afd. 1, nr. 308).

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Ruigrok.

Mevrouw RUIGROK: Hartelijk dank. Ik neem een slokje van dat heerlijke water van dat waterleidingbedrijf en ik heb besloten te schrappen in mijn eerste bijdrage om zes uur te redden. Geacht college, geachte leden van de raad, beste collega’s. Al in 2006 heeft de gemeenteraad de nominatie van de grachtengordel op de UNESCO Werelderfgoedlijst voor kennisgeving aangenomen. Lang voor mijn tijd dus. Deze zomer wordt in Parijs besloten of Amsterdam zich mag scharen in dezelfde rij als het historisch centrum van Brugge, Venetië en Cordoba. Ik ben met recht trots op onze binnenstad, die ik tot ’s werelds mooiste stadscentra reken, maar ik vraag me wel af of een UNESCO-keurmerk zaligmakend is. Wanneer ik bijvoorbeeld lees dat werelderfgoed niet bedoeld is als internationale trekpleister, maar dat het een mondiaal collectief bezit is geworden, schrik ik toch. De VVD maakt zich ernstig zorgen over wat er gebeurt nadat de eerste UNESCO-euforie is weggezakt. Wij zien Amsterdam vooral als de uitgelezen stad om te wonen, werken en recreëren en vrezen dat door de inmenging te veel het accent gelegd zal worden op het laatste. Dat onze vrees niet ongegrond is gebleken, blijkt uit de briefwisseling tussen Icomos en de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze zetten naar aanleiding van een inspectieronde een aantal vraagtekens bij nieuwbouwprojecten in de bufferzone en hoogbouw buiten, maar in de buurt van deze bufferzone. Dat de buurt rondom de bufferzone nogal groot is, blijkt uit de bezwaren die Icomos maakte ten opzichte van de geplande hoogbouw op de noordelijke IJ-overs. De inmenging van UNESCO in ons dagelijks leven houdt niet op bij grote nieuwbouwprojecten; bedrijven in het aangewezen gebied moeten hun reclame-uitingen aan banden leggen, uithangborden en reclame moeten als het aan UNESCO ligt aan strikte voorwaarden voldoen. Afschaffing of wijziging van bedrijfsreclames legt onnodig financiële druk op bedrijven in de binnenstad in een tijd die nu al lastig voor ze is. Bovendien komt dat de levendigheid van de stad niet ten goede. Schrap schrap schrap. (gelach). Laten we ervoor zorgen dat UNESCO Amsterdam niet verandert in een schone slaapster, zoals Brugge of Venetië. Deze zorg is de reden voor het indienen van de vragen in de actualiteit door mijn collega’s Van der Ree, Van Dalen en mijzelf.

De VOORZITTER: Mevrouw Ruigrok, gefeliciteerd met uw maidenspeech.

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Shahsavari.

Mevrouw SHAHSAVARI: Wij delen de zorg van de VVD.

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Verbeet.

De heer VERBEET: Wat de VVD naar voren brengt is op zichzelf een verstandig verhaal, om te laten horen dat er ook een aantal voorwaarden voor de dag komen om dat wereldeigendom van Amsterdam waar te kunnen maken. Van de andere kant, willen wij overal op de wereld wel wat andere wereldeigendommen zien en daar ook van kunnen genieten zo nu en dan. En het is ook wel iets om trots op te zijn dat deze stad het zo ver schopt, met zo’n prachtige binnenstad, zodat we nu ook in de lijst kunnen worden opgenomen. En ja, je mag bedenkingen hebben bij wat dat voor consequenties meebrengt, maar het geeft ook wel geweldig veel trots dat je zover komt. Dat zouden wij als PvdA vooral ook willen terughoren in de woorden van de VVD.

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Paternotte.

De heer PATERNOTTE: Ik kan mij volledig aansluiten bij de woorden van de heer Verbeet.

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Roemburg.

Mevrouw VAN ROEMBURG: Ik had een gloedvol betoog voorbereid, maar ik sluit me ook aan bij de woorden van de heer Verbeet.

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Ruigrok.

Mevrouw RUIGROK: Die trotsheid die deel ik, daarom begon ik daar ook mee, maar ik zou graag willen weten hoe u dan die beperkingen van UNESCO waardeert en uitlegt.

De VOORZITTER geeft het woord aan wethouder Gehrels.

Wethouder GEHRELS: U bent zich er allen ongetwijfeld van bewust dat dit al vijftien jaar onderdeel van besluitvorming is in uw raad. Dat heeft er toe geleid dat deze twee prachtige boeken niet naar Parijs zijn gestuurd, maar naar Brasilia. Daar zou eind juli een besluit genomen worden. Ik ben benieuwd hoe de Nederlanders daar ontvangen worden; ik denk buitengewoon goed. Laten we heel helder zijn; het is een UNESCO-nominatie. Zij zullen dat wellicht goedkeuren, maar zij vaardigen geen wetten uit. Zij kunnen wel bedenkingen uiten, maar het Amsterdams beleid blijft leidend. Dat lijkt me een belangrijke uitspraak en ook belangrijk om te weten. Daarnaast is het zo dat Amsterdam genomineerd is als dynamische stad. Amsterdam is een stad waar de handelsgeest al eeuwenlang floreert. Dat zie je in onze binnenstad. Het is ook wel aardig om te weten dat het aantal arbeidsplaatsen in de binnenstad 1070 bedraagt en dat is daarmee het hoogste cijfer van heel Amsterdam. Dus dat de binnenstad niet dynamisch zou zijn, niet ondernemend, dat het een openluchtmuseum zou worden of een schone slaapster … ik zou er niet voor gaan, het is niet zo, en als ik ‘ik’ zeg, dan bedoel ik het hele college, het collectief zou ik bijna zeggen. Mondiaal, collectief, ik kan me bijna voorstellen dat u als liberaal daarbij de wenkbrauwen fronst, maar wat er volgens mij mee bedoeld is, is dat het voor iedereen op deze wereld ongelooflijk de moeite waard is om hier eens te komen kijken en dat lijkt me ook in het belang van de economie.

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Ruigrok.

Mevrouw RUIGROK: Dank u. Daar kan ik me wel in vinden, maar ik ben toch benieuwd of u enig inzicht kunt geven in die kosten-batenanalyse. Er wordt gezegd dat het zoveel nieuwe toeristen oplevert. Ik heb nog nooit een vakantie geboekt naar een plaats omdat het werelderfgoed was, maar misschien anderen wel. Maar heeft u enig inzicht in wat het ons kost?

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Gehrels.

Wethouder GEHRELS: Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat als je drie van die Michelinsterren hebt, dan is het ‘worth’ een hele ‘detour’ geloof ik. Nou goed, het trekt wel degelijk mensen aan. Maar die kostenbaten zullen natuurlijk vooral in de toekomst moeten blijken. Maar daar kan ik wel eens even wat studie van maken en dat laat ik u dan weten. Ik weet het gewoon niet uit mijn hoofd, het is vast beschikbaar.

(Mevrouw RUIGROK: Niet per se een derde termijn, maar ik wil heel graag antwoord op de vragen die we hebben gesteld in de actualiteit, maar dat mag ook per brief. En wanneer?)

Ja. Ik zal het nu overhandigen. Nee hoor, ik doe het keurig via Andreas en ze zijn snel beschikbaar.

Geef een reactie