Eerste initiatiefvoorstel Amsterdamse coalitie

 

Als raadslid heb je verschillende instrumenten in handen. Zo kan je schriftelijke en mondelinge vragen stellen, een motie, een actualiteit of een amendement indienen. Maar dat zijn allemaal re-actieve instrumenten. Ik wilde graag iets pro-actiefs om invulling te geven aan meer ondernemerszin in de stad. Het initiatiefvoorstel leent zich daar helemaal voor! En als je dan een onderdeel uit het programma-akkoord uitwerkt en je coalitiepartijen meekrijgt, dan heb je meteen een meerderheid in de raad! Het liep allemaal wat langzamer dan ik gehoopt had, maar we zijn aan de slag!

Artikel in het Parool.

 

Artikeltje Telegraaf 20 juli 2010

Telegraaf_regels

Persbericht

Amsterdamse coalitiepartijen: Minder regels voor burgers én bedrijven

De Amsterdamse coalitiepartijen VVD, PvdA en GroenLinks hebben een voorstel ingediend om de gemeente te stimuleren de regels voor burgers en bedrijven verder te verminderen. Met het initiatiefvoorstel voorstel ‘Vermindering van regels voor burgers én bedrijven’ vragen indieners aan het college een inventarisatie te maken van de mogelijkheden om de lastendruk te verminderen, zoals vervanging van de vergunningplicht door een meldplicht, en hiervan een kosten/batenanalyse te maken. Dat scheelt tijd en geld.

Initiatiefneemster en VVD-woordvoerder Economische Zaken Marja Ruigrok: “Eigenlijk zouden alle vergunningen en regelingen eens tegen het licht gehouden moeten worden met als vraag ‘hoe kunnen we dit voor burger én bedrijf makkelijker maken?’ Vervanging van de vergunningplicht door een meldplicht is maar een voorbeeld. Zulke service van een gemeente vind ik geweldig: denk bijvoorbeeld aan het vereenvoudigen van het verlenen van vergunningen en ontheffingen aan horeca-ondernemers.”

GroenLinks-woordvoerder EZ Marco de Goede: “Regels zijn een middel en geen doel. Door mensen meer verantwoordelijkheid te geven kunnen we toe met minder regels. Dat scheelt kosten, tijd én ergernis. En het is goed voor de economie en werkgelegenheidIn het programakkoord  van PvdA, VVD en GroenLinks staat dat ondernemers ‘actief en optimaal’ gefaciliteerd moeten worden en het hen ‘zo makkelijk mogelijk maakt’.”

PvdA-raadslid Liselore van der Heijden: “In de vorige bestuursperiode is de onnodige administratieve lastendruk met bijna veertig procent verlaagd. Als nieuwe coalitie willen we kritisch blijven kijken naar onnodige regels en lastendruk. Dit gezamenlijke initiatiefvoorstel is een goede eerste aanzet daartoe.”

Geef een reactie