Ingezonden brief Parool 5 augustus Unesco-status binnenstad

Reactie Marja Ruigrok op Unsco-status binnenstadAfgelopen weekend is in Brasilia de knoop doorgehakt en behoort een deel van de Amsterdamse Binnenstad definitief tot de Unesco Werelderfgoedlijst.

De VVD is altijd voorstander van de Unesco status geweest op voorwaarde dat er geen extra regels en beperkingen komen. Nu de plaatsing een voldongen feit is, rest ons behoedzaam om te gaan met de verdere invulling van het Unesco-beleid zodat Amsterdam een leefbare en toegankelijke stad blijft voor bewoners en bedrijven. Door de woorden van de heer Schoonenberg in het artikel dat op 3 augustus jl. in het Parool is verschenen, vrees ik het ergste.

Schoonenberg stelt dat het Westerdokseiland, de hoogbouwprojecten in Noord en het Oosterdokseiland het beeld in de oude stad aantasten en stelt voor de toelaatbaarheid van toekomstige projecten door Unesco te laten toetsen. Naar mijn mening gaat men hier toch wel wat ver. Niet alleen zet hij ernstige vraagtekens bij hoogwaardige en broodnodige nieuwbouwprojecten buiten het kerngebied, ook stelt hij voor om Unesco vergaande bevoegdheden te schenken. Hij nodigt een extern, niet democratisch gekozen orgaan uit om naast Rijk, Provincie en Gemeente een belangrijk onderdeel van het leven van veel Amsterdammers te bepalen. Dit alles omdat hij het huidige monumentenbeleid niet ver genoeg vindt gaan.

De Unesco-status, die een kroon op het in het verleden gedane werk had moeten zijn, wordt direct misbruikt om extra regels in te voeren die onnodig en onwenselijk zijn. De nieuwbouwprojecten die Schoonenberg noemt worden breed gedragen onder de Amsterdamse bevolking en kunnen niet zomaar –onder de noemer van probleemdossier- stopgezet worden.

In het huidige klimaat is het de uitdaging de stad zo dynamisch mogelijk te houden en het Unesco-keurmerk te gebruiken als middel om de positie van Amsterdam als vestigingsplaats voor mensen en bedrijven zo sterk mogelijk te maken. Dit alles is onmogelijk wanneer men bij voorbaat te pas en te onpas blokkades opwerpt. We zijn ontzettend trots dat onze binnenstad op de Werelderfgoedlijst staat en hopen daarmee de stad te stimuleren en niet te frustreren.

Geef een reactie