Tussen droom en werkelijkheid..

Een initiatiefvoorstel dus. Eentje om regels te verminderen en te werken aan een meer dienstverlenende houding ten opzichte van ondernemers. Dit uitgangspunt stond al in het programma-akkoord, dus ik dacht: Fluitje van een cent, dit pakken we even concreet op. Maar ja, ik ben nieuw, de VVD is (weer) nieuw in de coalitie en processen blijken te bestaan uit geschreven en ongeschreven regels. Die geschreven regels zijn al lastig genoeg als nieuwkomer, laat staan die ongeschreven regels…. Dus toen me, in eerste instantie, de reactie van de PvdA niet helemaal beviel, ging ik ”shoppen” bij de andere partijen. Blijkt dat nou net zo’n ongeschreven regel te zijn! Afijn, ik dus het voorstel nog eens herschrijven (en nog eens en nog eens). Want ik wilde perse het voorstel voor het reces indienen. Want er staan zes weken voor een schriftelijke reactie op een voorstel en op deze manier zouden we antwoord krijgen voor de commissievergadering van 1 september. En dat was ook zo. Ik was erg blij met het antwoord van de wethouder. Er stond zelfs meer in dan we hadden gevraagd. Het elektronisch ondernemersdossier, de Verlaatjes (!) naar Rotterdams voorbeeld en een concrete toezegging van de invoering van bewijs van goede dienst. Dat laatste is een norm die ook de dienstverlening en de bejegening van ambtenaren naar ondernemers vastlegt. Een mooie zaak dus. Ik was tevreden totdat ik de planning zag: er komen concrete voorstellen in het voorjaar van 2011 (beetje vaag en wel erg ver weg). Samen met de indieners van GroenLinks en de PvdA hebben we gevraagd of er niet plannen in brokjes voorgelegd kunnen worden zodat we de snelheid er een beetje inhouden.

Geef een reactie