Meer bier en minder regels

Biertaps blijven open

AMSTERDAM In Amsterdam mogen de bierkranen op de grote evenemententerreinen van Koninginnedag toch langer open blijven. Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad wil burgemeester Eberhard van der Laan vandaag terugfluiten in zijn voornemen om de grote buitenfeesten in de stad eerder te laten stoppen.

Van der Laan wil dat alle buitenevenementen dit jaar al om 20.00 uur in plaats van het gebruikelijke 21.00 uur stoppen. En ook het grote feest op het Museumplein zou een uur eerder, dus al om 21.00 uur, moeten ophouden. Maar een raadsmeerderheid onder aanvoering van de VVD, D66 en GroenLinks wil de burgemeester vanmiddag tijdens een bespreking van de beleidsregels voor Koninginnedag 2011 terugfluiten.

Van der Laan denkt dat het openbaar vervoer de honderdduizenden bezoekers, onder wie velen uit de provincies, beter kan verwerken als de feesten eerder stoppen. Maar volgens VVD-fractievoorzitter Robert Flos snijdt dat argument weinig hout. Wij hebben de NS nog nooit gehoord over problemen met het vervoer. Wij willen geen extra betutteling als dat niet waterdicht door argumenten is onderbouwd. De VVD er denkt dat langer doorgaan en het gefaseerd laten eindigen van evenementen juist beter zou werken. Dat zorgt wellicht voor een goede spreiding van feestvierders die naar huis willen.

Het inkorten van feesten is volgens D66-voorzitter Gerolf Bouwmeester een slecht signaal richting evenementenorganisatoren. Een eendaags evenement vraagt grote investeringen voor een relatief korte periode. Het is daarom cruciaal dat er voldoende tijd overblijft om dat geld terug te verdienen. Marco de Goede van GroenLinks vindt dat het stadsbestuur eerst maar eens in overleg moet met de evenementenorganisaties: Wij juichen het toe wanneer de gemeente met de organisatoren om de tafel gaat om nieuwe afspraken te maken over het geleidelijk laten vertrekken van feestvierders. Hij noemt het onwenselijk om een uur te schrappen zonder dat er eerst over andere oplossingen is gesproken.

VVD er Flos zegt vandaag te rekenen op steun van de SP en een aantal kleinere fracties. Dan hebben we een meerderheid en de ervaring leert dat deze burgemeester daar wel naar luistert.

Geef een reactie