Free movers, phd’s en love pats ook graag naar expatcenter

Samen met Sebastiaan Capel van D’66 heeft Marja Ruigrok namens de VVD vragen gesteld over de beschikbaarheid van de dienstverlening van het expatcenter voor zogenaamde ”losse” expats. Tot nu toe spitst de dienstverlening zich toe op bedrijven die expats in dienst hebben. D’66 en de VVD zouden het een goed idee vinden als ook free movers, internationale promovendi en partners van expats (love pats) welkom zijn in het Expatcenter. Lees verder voor de vragen.

Nr. 72

Schriftelijke vragen van de raadsleden mevrouw Ruigrok (VVD) en de heer Capel (D66)

inzake toegankelijkheid dienstverlening van het Expatcenter

Amsterdam, 17 maart 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

In de raadscommissie Ecoomische Zaken c.a. van 19 januari 2011 werden twee onderzoeken besproken over de “internationals” in Amsterdam. Een van de uitkomsten hiervan was dat het aantal en aandeel zogenaamde freemovers de afgelopen jaren zeer sterk was gestegen. Deze kenniswerkers komen zonder contract naar Amsterdam om hier hun talenten in te zetten. Voor de concurrentiepositie van Amsterdam is het aantrekken en vasthouden van deze groep van belang. Zij zijn het talent waar bedrijven op af komen en uit hun midden komen nieuwe bedrijven. Op de vraag of deze freemovers ook bij het Expatcenter terecht kunnen was het antwoord van de wethouder negatief, “daar was de IND voor bij Sloterdijk”, zo stelde zij. De directeur van het Expatcenter gaf aan dat als zij bij het Expatcenter komen, men ze niet wegstuurt, maar dat de dienstverlening gericht is op werknemers van bedrijven.

De fracties van D66 en VVD willen dat Amsterdam expats/internationals een warm welkom biedt, juist ook de freemovers en de partners van expats, de “lovepats”. Onderdeel van dat warme welkom is onze ogen dienstverlening voor hen vanuit het Expatcenter. Daarnaast is er een andere groep internationals die we een warm welkom moeten bieden, namelijk internationale promovendi (“phd’s”). Ook zij zijn voor de positie van Amsterdam als internationale kennisstad van groot belang.

Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden, namens de fracties van de VVD en D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Voor welke groepen is de dienstverlening van het Expatcenter op dit moment toegankelijk?

2. Op welke termijn wordt de dienstverlening uitgebreid tot bredere groepen?

3. Is uitbreiding van de dienstverlening aan bredere groepen mogelijk binnen de huidige begroting?

4. Is de dienstverlening van het Expatcenter momenteel beschikbaar voor de internationale promovendi van Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit?

5. Deelt het college de mening van de fracties van D66 en VVD dat de freemovers, lovepats en internationale promovendi groepen zijn die binnen de expats/internationals specifieke aandacht verdienen in het geven van een warm welkom, c.q. dienstverlening vanuit het Expatcenter?

De leden van de gemeenteraad,

M.H. Ruigrok

S.T. Capel

 

Geef een reactie