De Bibob in beweging

Amsterdam gaat BIBOB effectiever, doeltreffender en ondernemersvriendelijker toepassen. Dat is de uitkomst van het debat over BIBOB gisteren in de Gemeenteraad. BIBOB staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen. Deze wet is bedoeld om criminaliteit bij ondernemers op te sporen en te voorkomen dat de overheid dit ongewild steunt door bijvoorbeeld vergunningen te verstrekken. VVD-gemeenteraadsleden Marijn Ornstein en Marja Ruigrok hadden er in het initiatiefvoorstel 90° BIBOB voor gepleit om de screening van bedrijven en personen aan te passen zodat deze meer risicogestuurd wordt en minder rompslomp voor ondernemers met zich meebrengt. Raadsbreed waren er steun en complimenten voor de resultaten van het voorstel van Ornstein en Ruigrok.

De manier waarop BIBOB tot op heden werd toegepast bleek schadelijk voor het ondernemersklimaat in Amsterdam. Dat het anders en beter kan bewees de toepassing van BIBOB in Rotterdam en Utrecht. De Wet BIBOB werd in Amsterdam op alle ondernemers zonder aanzien des persoons toegepast, met als doel gelijke behandeling van ondernemers na te streven. Deze wijze van toepassing stuit echter op onbegrip bij bonafide ondernemers die aan de toetsing worden onderworpen. Zij voelen zich gecriminaliseerd en de toetsing wordt ervaren als aantasting van hun integriteit. Dit is onwenselijk in een stad die ondernemerschap zou moeten willen bevorderen.

Uit onderzoek bleek dat de organisatiekosten voor hantering van BIBOB in Amsterdam ruim 1 tot 1,1 miljoen euro per jaar betreffen. De directe kosten voor ondernemers worden geschat op minimaal 1,1 miljoen euro per jaar. Dat zegt dus nog niets over de schade geleden door vertraging in vergunningaanvragen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er jaarlijks 1800 BIBOB toetsen plaatsvinden, terwijl er circa 12 negatieve adviezen per jaar worden uitgebracht. Dat is 0,67% van de toetsen. Er viel daarmee het nodige af te dingen op de effectiviteit van BIBOB in Amsterdam.

Dat was voor de VVD reden een systeemwijziging voor te stellen: niet alle ondernemers die onder BIBOB vallen worden gecontroleerd, maar screening vindt plaats op basis van risicoprofielen, ervaringsgegevens van Bureau BIBOB en concrete indicatie van toezichthouders, zoals politie, belastingdienst, douane, etc. Ook kwam de VVD met voorstellen om daar waar een BIBOB toetsing wordt gedaan deze te vereenvoudigen en te vergemakkelijken voor ondernemers.

De belangrijkste wijzigingen bij de uitvoering van BIBOB:

– Er komt een risicogestuurde toepassing van de Wet BIBOB in het kader van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC);

– De burgemeester wil net als de VVD en ORAM dat er een Keurmerk komt voor bonafide ondernemers;

– Om voor beursgenoteerde ondernemingen die al onder hoog toezicht staan BIBOB ook beter werkbaar te maken wordt gewerkt aan een track-record;

– In de Horecavisie (eind juni) komt het voorstel om de vergunning op te rekken van 3 naar 5 jaar;

– Bij BIBOB bouw wordt in het vervolg gewerkt met een systeem dat trackrecord-gestuurd is zodat herhalingsvragen niet nodig zijn. Als er geen mutaties zijn, dan hoeft niet opnieuw een toets plaats te vinden. Daarmee worden bonafide ondernemer gefaciliteerd;

– Over een jaar komt er een evaluatie waarin wordt bekeken hoe de veranderingen bevallen bij ondernemers.

Stuk Marja Ruigrok Bibob

Geef een reactie