Digitaal indienen zienswijzen mogelijk na vragen VVD

De VVD-fractie krijgt met enige regelmaat bericht van bewoners dat e-mails door de gemeente Amsterdam niet in behandeling worden genomen. Als reden daarvoor wordt aangemerkt dat de digitale weg voor zienswijzen niet is opengesteld. Dit leidt natuurlijk tot frustratie bij de Amsterdammers die het betreft. Reden voor raadsleden Ruigrok en Toonk om schriftelijke vragen te stellen.

Toonk: “Wat ons betreft moet het anno 2013 niet meer uitmaken of een burger per mail of per papieren post iets aan de gemeente vraagt of meldt, zo’n bericht moet gewoon voortvarend worden afgehandeld.”

Het college heeft laten weten de visie van de VVD te delen dat het inderdaad niet uit moet maken hoe een burger contact op neemt met de overheid en zal kijken hoe het digitaal indienen van zienswijzen gemeentebreed kan worden ingevoerd. Het college laat verder weten dat er bij sommige onderdelen van de gemeente nog niet goed om gegaan wordt met digitale bezwaarschriften en dat daar actie op ondernomen zal worden.

Marja Ruigrok: “Wij vinden het fijn dat het college hier zo positief op antwoordt. Als VVD streven we naar een efficiënte en optimale dienstverlening aan Amsterdammers en die komt zo weer een stapje dichterbij.”

Geef een reactie