Voorstel ‘Naoorlogs erfgoed in beeld en benut’ aangenomen

Afgelopen maandag was ik op een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger (ook een mooi voorbeeld van hergebruik van erfgoedtrouwens!).

Een van de bijdragen daar paste als een jas bij de motivatie van het initiatiefvoorstel “Naoorlogs erfgoed in beeld en benut”.

Van een periode waar het erfgoed schaars was, de economische groei nog groot en de nadruk bij herbenoeming vooral op beheer en behoud lag, zijn we terecht gekomen in een tijd van economische krimp, meer beschikbaar erfgoed en behoefte aan nieuw en creatief gebruik. De spreker noemde dit prachtig: we moeten Waarde Wakker kussen.


En dat is dan ook wat we vragen in het voorstel van drie heren en een dame. Laten we naoorlogs erfgoed in de gaten houden en creatief hergebruiken. Dus mogelijkheden tot samenvoegingen en bredere bestemmingen. Zoals bijvoorbeeld ondernemen en wonen mogelijk maken en kluswoningen als optie aanbieden.

Zo is de flat Kleiburg in de Bijlmer door een private partij gered doordat er voldoende kluswoningen voor weinig geld verkocht zijn (instappen kon al bij een bruto-inkomen van 25.000 euro per jaar voor een woning van 60 m2 voor 65.000 euro. En dat vind ik mooi nieuws).

Wij vragen dan ook om vastgoed waar nog geen sloopbesluit voor is genomen Wakker te kussen en een open oog te houden voor diverse bestemming hiervan.

Geef een reactie