Regelzucht Centrum schaadt ondernemers Zeedijk

De horeca op de Zeedijk is in de knel is gekomen vanwege de handhaving op de –al dan niet illegale- gevelbankjes. In deze straat krijgt de ene ondernemer van ambtenaren van stadsdeel Centrum te horen dat het bankje niet aan de gevel vast mag zitten terwijl de ander zijn losse bankje juist weer moet vastschroeven. Volgens sommige handhavers zij zelfs de onschuldige kussentjes op de bankjes verboden. VVD Amsterdam en de VVD-fractie van stadsdeel Centrum willen opheldering en dienen gezamenlijk schriftelijke vragen in.

Volgens De Telegraaf van 2 augustus jl. hebben diverse ondernemers inmiddels te horen gekregen dat het bankje aan de gevel van hun café niet voldoet aan de eisen van het stadsdeel. Vaak is dit bankje echter de enige vorm van terras die mogelijk is op de Zeedijk. Ook zijn tonnetjes bijvoorbeeld niet toegestaan, waardoor de ondernemers geen asbakken kunnen neerzetten en alle sigaretten op straat uitgetrapt worden. VVD Raadslid Marja Ruigrok: “Het is waanzin dat er zulke onduidelijke regels zijn. Het moet voor de ondernemers glashelder zijn wat mag en wat niet, en ook waarom het niet dan niet mag.”

Door horeca exploitanten op de Zeedijk wordt aangegeven dat het argument van doorloop op de stoep met willekeur wordt ingezet. Op plekken waar het trottoir reeds wordt onderbroken door de inrichting van de openbare ruimte of de aanwezigheid van fietsen wordt alsnog gehandhaafd op de -relatief onschuldige- gevelbankjes.

Wat VVD Amsterdam betreft moet er op plekken zoals de kop van de Zeedijk waar de horeca een duidelijk positieve bijdrage heeft geleverd aan het aantrekkelijk maken van een gebied dat slechts korte tijd geleden een ‘no go area’ was, worden gehandhaafd bij overlast en niet worden gehandhaafd om het handhaven zelf. Deze filosofie komt ook terug in een initiatiefvoorstel dat Marja Ruigrok binnenkort namens de VVD zal indienen. Hierin zal zij pleiten voor zogenaamde “horeca freezone’s”. Dit zijn gebieden die door het ontbreken van betuttelende regels aantrekkelijk worden gemaakt voor ondernemers. De aanwezigheid van dit soort horeca kan, net zoals dat op de Zeedijk is gebeurd, een positief effect hebben op de buurt.

VVD Amsterdam heeft gelijktijdig met de VVD-fractie van stadsdeel Centrum de volgende vragen ingediend.

1. Kan het College aangeven hoeveel horeca ondernemingen zijn aangeschreven vanwege hun gevelbankjes?

2. Kan het College aangeven of de handhaving op de kop van de Zeedijk heeft plaatsgevonden naar aanleiding van klachten van omwonenden. Zo ja, om hoeveel klachten ging het en wat was de aard van de klachten? Zo nee, waarom werd er gehandhaafd?

3. Waar komt volgens het College de ogenschijnlijke willekeur in handhaving (wel of geen bevestiging aan gevel, verbod op kussens, doorloop) vandaan?

4. Wat zijn volgens het College de mogelijkheden voor de ondernemers op de kop van de Zeedijk om hun gevelbankjes te behouden zonder dat de doorloop op de stoep in het gedrang komt? Is het College bereid om hierover met het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum in gesprek te gaan?

 

Zeedijk

Geef een reactie