Vrij ondernemen in Freezone Horeca

In het voorstel ‘Vrij ondernemen in freezone horeca’ pleit Marja Ruigrok voor een pilot waarbij uitbaters van horeca gelegenheden vrij kunnen ondernemen in gebieden waar de leegstand van winkel –en horecapanden hoog is. Marja Ruigrok: “Freezones stimuleren de economie. Ondernemers in een freezone hoeven zich niet bezig te houden met bureaucratie en overbodige regelgeving en kunnen zich richten op hetgeen waar het hen echt om gaat namelijk ondernemen.”

Afchaffen overbodige vergunningen

Onderdeel van deze pilot is de afschaffing van zowel de exploitatie –als de terrasvergunning in de aangewezen gebieden. “VVD Amsterdam wil dat er alleen wordt gehandhaafd bij overlast en niet dat er wordt gehandhaafd om het handhaven. Wat ons betreft kan de exploitatievergunning worden afgeschaft. Deze komt bovenop de Drank –en Horecavergunning en is dus overbodig. Ook moet er kritisch worden gekeken naar de terrasvergunning die veel beter in de APV kan worden ondergebracht. Dit scheelt tijd en kosten voor zowel de ondernemer als overheid”, aldus Ruigrok.

Negatief bestemmen

Onderdeel van het voorstel is het negatief bestemmen van gebieden en het toestaan van tijdelijke en pop up horeca. Marja Ruigrok: “Strikte bestemmingsplannen werken belemmerend voor ondernemers. Daarom is het efficiënter wanneer de gemeente op voorhand aangeeft welke type onderneming zich niet mag vestigen in een straat of gebied. Ook het toestaan van tijdelijke horeca in leegstaande panden voorkomt en beperkt onnodige leegstand en draagt positief bij aan de levendigheid van een buurt.”

Het is voor de VVD van groot belang dat de overlast van horecazaken tot een minimum beperkt blijft: “Bij meer vrijheid, vertrouwen en duidelijkheid hoort ook meer verantwoordelijkheid. Strikte maar eenduidige handhaving als dit vertrouwen wordt beschaamd is noodzakelijk”, aldus Ruigrok.

HorecaSpitsParool_horecaAT5_horeca

RetailnewsoutofhomeBNR

Geef een reactie