Oproep: Meld je aan voor het ‘Made in Amsterdam’-keurmerk

Onlangs diende Marja Ruigrok, economie woordvoerster bij VVD Amsterdam, het plan in om een Amsterdams keurmerk op te richten. Hiermee versterken product en stad elkaars imago en krijgt de lokale economie een boost. Dat dit voorstel erg leeft blijkt onder andere uit het feit dat inmiddels meerdere personen zich hebben gemeld met eigen ideeën over de invulling van het predicaat Made in Amsterdam. Nu roept VVD Amsterdam bedrijven, die menen in aanmerking te komen voor het keurmerk, op zich te melden.

Het keurmerk is een voorbeeld van meer aandacht vanuit Amsterdam Marketing en Economic Board voor het MKB, zoals beschreven in het eerder door VVD Amsterdam ingediende initiatiefvoorstel ‘Impuls MKB’. Marja Ruigrok: “Ik wil nu graag inzicht krijgen in hoe ver dit keurmerk reikt. Daarom roep ik alle ondernemers die een mooi Amsterdams product maken op zich te melden. Het maakt niet uit wat, product of dienst, exclusief of vrij verkrijgbaar, food of non-food, zolang het maar typisch Amsterdams is’.

Na het lanceren van het plan brak er direct een storm -veelal positieve- reacties los. Daarnaast voerde Marja Ruigrok meerdere gesprekken met partijen die zelf al vergelijkbare ideeën voor een dergelijk keurmerk hadden ontwikkeld. Ruigrok: “Het feit dat verschillende partijen hier al mee bezig zijn, is voor mij alleen maar bevestiging dat het belangrijk is dat het keurmerk er komt. Ik zou het mooi vinden als dit project gezamenlijk opgepakt kan worden en er gebruik gemaakt kan worden van initiatieven in de stad.

Grote kansen

Uit de gevoerde gesprekken met het VVD-raadslid bleek dat er grote kansen liggen op het gebied van onder andere maatschappelijk verantwoord ondernemen en het inspringen op de opkomende digitale maakindustrie. Dit laatste kan vervolgens ook nog gekoppeld worden met het stimuleren van technisch onderwijs. Ruigrok: Ik ben onder de indruk van geschetste mogelijkheden op zowel sociaal -als economisch gebied.’ Verder komen uiteraard de bijzondere, ambachtelijke producten uit onze stad in aanmerking voor een beschermde status. Eerder diende D66 hier ook al een initiatiefvoorstel voor in dat onder andere tot extra banen in de ambachtseconomie moet leiden.

Aanmelden

Bent of kent u een ondernemer die in aanmerking zou kunnen komen voor het Amsterdamse keurmerk, stuurt u dan een mail naar fractie@vvdamsterdam.nl onder vermelding van ‘Amsterdams keurmerk’.

EchtAmsterdams

Geef een reactie