Joepie, ik sta weer op twee!

De VVD Amsterdam heeft de concept kandidatenlijst  voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 gepresenteerd. De lijst wordt aangevoerd door wethouder Eric van der Burg die al eerder tot lijsttrekker was gekozen. Lijstduwer is wethouder Eric Wiebes. Tussen beide wethouders staat een enthousiaste en betrokken groep liberale Amsterdammers die zich wil inzetten om Amsterdam welvarender, veiliger en mooier te maken.

Vice fractievoorzitter Marja Ruigrok staat op plaats 2. De zittende raadsleden Daniel van der Ree, Marianne Poot, Werner Toonk, Maurice Piek en Brian Benjamin staan respectievelijk op plaats 3, 5, 7, 9 en 10.  Dilan Yesilgoz, Rik Torn en Samira Bouchibti zijn de nieuwe gezichten op de lijst. Zij staan respectievelijk op de plaatsen 4, 6 en 8.  De kopgroep van de lijst bestaat uit 4 vrouwen en 6 mannen.

VVD Amsterdam voorzitter Koen Petersen: ‘De afgelopen vier jaar is met de VVD in het College in Amsterdam orde op zaken gesteld. In het verkiezingsprogramma ‘Werk voor iedereen’ hebben we onze ambities voor de  komende vier jaar vastgelegd.  We willen doorgaan met orde op zaken te stellen maar tegelijkertijd ook nieuwe wegen inslaan om de welvaart en werkgelegenheid  in Amsterdam te laten groeien. Ik ben verheugd dat onze beide wethouders bereid zijn om hun grote ervaring ook de komende vier  jaar weer voor onze mooie stad in te zetten. Tussen beide wethouders op de kandidatenlijst staat een enthousiaste en betrokken groep liberale Amsterdammers die zich wil inzetten om Amsterdam welvarender, veiliger en mooier te maken.’

Het opstellen van de concept-kandidatenlijst is voorbereid door de Permanente Scoutings Commissie onder leiding van oud-senator Paul Luijten.

Paul Luijten: ‘Wij hebben als opdracht van de VVD ledenvergadering gekregen om te komen met een lijst die als geheel voldoende herkenbaar is voor onze achterban. Dat wil zeggen dat de lijst een goede balans kent voor wat betreft man-vrouw, leeftijd, kennis, opleiding en ervaring in het algemeen, en politieke ervaring in het bijzonder. Daarnaast moeten op de lijst alle stadsdelen redelijk vertegenwoordigd. Bijzondere aandacht hebben we besteedt aan de kandidaten 1 tot en met 15. Zij moeten bij elkaar voldoende relevante kennis en ervaring vertegenwoordigen die nodig is voor een professionele en goed functionerende fractie. Volgens mij hebben we een sterkte kandidatenlijst.’

Het laatste woord is aan de leden van de VVD Amsterdam. Op donderdag 10 oktober vindt de Ledenvergadering plaats waarop de lijst definitief wordt vastgesteld.

De conceptlijst tot en met plaats 35 ziet er als volgt. In een later stadium wordt deze lijst aangevuld  tot een lijst met 50 personen waarbij Eric Wiebes als lijstduwer op plaats 50 zal komen te staan.

Concept kandidatenlijst VVD Amsterdam Gemeenteraad 2014:

 

Naam

M/V

1

Burg, van der, Eric

M

2

Ruigrok, Marja

V

3

Ree, van der, Daniel

M

4

Yesilgoz, Dilan

V

5

Poot, Marianne

V

6

Torn, Rik

M

7

Toonk, Werner

M

8

Bouchibti, Samira

V

9

Piek, Maurice

M

10

Benjamin, Brian

M

11

Berghuijs, Thomas

M

12

Bruijn, de, Stefan

M

13

Lagerveld, Femke

V

14

Dijk, Tjakko

M

15

Bruin, de, Rob

M

16

Dijk, van, Pepijn

M

17

Hoog, Ariane

V

18

Boer, Martijn

M

19

Terwal, Klaas-Jeroen

M

20

Went, Reimond

M

21

Naoum Nehmé, Hala

V

22

Jongma, Gijs

M

23

Baan, van der, Alex

M

24

Kraaij, van, Raphaël

M

25

Tromp, Michèl

M

 26

Meyer, Eddy

M

27

Doorn, van, John

M

28

Groot, Elisabeth

V

29

Aerden, Onno

M

30

Mokveld, Marcel

M

31

Bijsterveld, van, Monique

V

32

Geus, de, Joep

M

33

Laiti, Nadia

V

34

Meijer, Karsten

M

35

Miedema, Alexander

M

 

Artikel 1

Artikel 2

Geef een reactie