Na aandringen VVD mag gevelreclame ‘De Uitkijk’ blijven

Nadat bekend werd dat bioscoop ‘De Uitkijk’ van stadsdeel Centrum voortaan geen affiches en namen van het filmaanbod op de gevel meer mocht tonen, stelde Marja Ruigrok hierover vragen aan het College. VVD Amsterdam wil dat voor bedrijven die positief bijdragen aan de uitstraling van de binnenstad een uitzondering wordt gemaakt op de geldende gevelreclameregels. Uit antwoorden van het College blijkt dat voor ‘De Uitkijk’ een uitzondering wordt gemaakt en de gevelreclame mag blijven

Uitkijk

De gevel van ‘De Uitkijk’

Het stadsdeel oordeelde in eerste instantie dat de gevelreclame en de verlichting van het pand in strijd zijn met de Beleidsregels Gevelreclame. In de nieuwe welstandsnota ‘De schoonheid van Amsterdam’ is echter een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen. Dankzij deze clausule kan reclame die formeel niet voldoet aan de regels, maar desondanks niet ontsierend is voor het stadsbeeld, toch worden toegestaan. Ondanks dat VVD Amsterdam groot tegenstander is van verloedering van het straatbeeld door opdringerige reclame uitingen, stelde Ruigrok in de schriftelijke vragen dat ‘De Uitkijk’ in aanmerking dient te komen voor deze uitzondering. Marja Ruigrok:”Wij zijn blij dat de gevelreclame van ‘De Uitkijk’ mag blijven. De wijze van reclamevoering van ‘De Uitkijk’ is al meer dan 100 jaar verbonden met de functie van het gebouw en daarbij totaal niet storend, het zou wel gek zijn daar opeens een einde aan te maken.” Het College geeft de VVD in de beantwoording van de vragen gelijk. Inmiddels zijn het stadsdeel en de ondernemer van ‘De Uitkijk’ in overleg over een aangepast plan voor de gevelreclame.

Wat VVD Amsterdam betreft moet er voor bedrijven die positief bijdragen aan het straatbeeld en de levendigheid van het Amsterdamse centrum door middel van de hardheidsclausule een uitzondering worden gemaakt. De partij zal zich in de toekomst hier dan ook sterk voor blijven maken.

Geef een reactie