Pilot uitzendbureaus om mensen in bijstand aan werk te krijgen

In een gezamenlijk voorstel pleiten VVD Amsterdam en GroenLinks ervoor om de rol van uitzendbureaus bij het vinden van een baan voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering te vergroten. Wat VVD en GroenLinks betreft wordt deze samenwerking uitgebreid en schrijven mensen die in trede 3 en 2 zijn ingedeeld zich ook in bij een uitzendbureau wanneer dat in redelijkheid van hen gevraagd kan worden. Door middel van dit voorstel willen VVD en GroenLinks een extra lans breken voor al die mensen die momenteel thuis zitten maar dolgraag aan de slag willen.

VVD-raadslid Ruigrok: “Vanuit het Amsterdamse MKB vangen wij signalen op dat er een groeiende behoefte is aan flexibele arbeid. Uitzendbureaus kunnen als geen ander vraag en aanbod van werkzoekenden bij elkaar brengen en zijn daarom een vanzelfsprekende samenwerkingspartner voor de Dienst Werk en Inkomen.”

GroenLinks-raadslid Jan Hoek: “Uitzendbureaus kunnen door hun expertise mensen aan tijdelijk of deeltijdwerk helpen, zodat ze later ook meer kans maken op gewoon werk. Dit geldt zeker voor arbeidsgehandicapten. Uiteraard gewoon betaald volgens CAO-normen en met een uitkering voor de uren dat ze niet werken.”

De partijen stellen een pilot voor waarbij DWI samen met een of twee uitzendbureaus gaat samenwerken. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Ook mensen die ver van de arbeidsmarkt staan kunnen door tussenkomst van een uitzendbureau aan werk worden geholpen.

VVD-raadslid Marianne Poot: “Ongeveer een derde van de werkzame uitzendkrachten en meer dan de helft van de mensen met een tijdelijk contract stromen door naar een vaste baan. Wij willen door middel van deze pilot zoveel mogelijk mensen op structurele en duurzame wijze aan een baan helpen en eventuele barrières wegnemen”

De uitzendbureaus waarmee wordt samengewerkt moeten natuurlijk voldoen aan de certificering van hun branche-organisatie. Daarnaast moet de gemeente hun track-record controleren, omdat ondanks de certificering sommige uitzendbureaus zich niet houden aan CAO-regels. DWI is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de uitbetaling van de na arbeid resterende uitkering. Tevens garandeert DWI dat mensen na een periode van – tijdelijk- werk weer terug kunnen stromen in hun uitkering.

Geef een reactie