Zichtbaarheid en inkomsten door Depotuitleen

Helemaal top! Gisteravond kreeg ik de steun van de gemeenteraad en toezeggingen van de wethouder dat we in Amsterdam aan DepotUitleen gaan doen. Kunst uit de collectie Amsterdam ligt, hangt en staat nu voor het overgrote deel achter gesloten deuren in depots. De beheerders van de collectie bepalen welke werken onder welke omstandigheden en voor welk bedrag uitgeleend kunnen worden. Ik kijk al uit naar fijn werkje bij mij op kantoor!

Het VVD-plan voor commerciële bruikleen van werken uit de Collectie Amsterdam is in goede aarde gevallen. Wethouder Gehrels heeft toegezegd het voorstel nader uit te werken. VVD gemeenteraadslid Marja Ruigrok: “Ik ben bijzonder blij met de enthousiaste reactie van het  Amsterdamse stadsbestuur op ons voorstel. Door commerciële uitleen wordt de zichtbaarheid van een museale collectie groter en kunnen musea die de werken beheren meer eigen inkomsten genereren. Dit is niet alleen goed voor het voortbestaan van de collectie maar levert uiteindelijk ook werkgelegenheid op.”

Binnenkort wordt in Amsterdam gekeken hoe een selectie kan worden gemaakt van werken uit de Collectie Amsterdam die geschikt zijn voor bruikleen. Wat de VVD betreft kunnen bedrijven en instellingen dan in een catalogus of online database zien welke werken beschikbaar zijn. Voorwaarde is  wel dat wordt voldaan aan eisen wat betreft veiligheid en klimaat.

Ook ziet het ernaar uit dat het VVD-voorstel landelijk navolging vindt. VVD-Tweede kamerlid en woordvoerder Cultuur Arno Rutte: “Fantastisch dat het plan van de Amsterdamse VVD-fractie zo goed is ontvangen. Wij gaan in Den Haag kijken hoe we het principe van commerciële bruikleen van werken uit museale collecties aan bedrijven en instellingen kunnen uitrollen in de rest van het land.”

Reeds in 2011 vroeg VVD Amsterdam door middel van een initiatiefvoorstel aandacht voor de gebrekkige ontsluiting van de kunstcollectie in het bezit van Gemeente Amsterdam (Collectie Amsterdam). Slechts weinig Amsterdammers zijn zich bewust zijn van de kunstschatten die eigendom zijn van hun stad. Dit komt doordat deze verspreid zijn over diverse instellingen en dat een grote meerderheid van de werken zelden of nooit het depot verlaat. Wat de VVD-fractie betreft komt hier verandering in.

Klik hier om het voorstel te lezen.

 

Januari 2014

Als het aan VVD-raadslid Marja Ruigrok ligt wordt het binnenkort mogelijk voor bedrijven en instellingen om tegen betalingen werken uit de kunstcollectie van Gemeente Amsterdam te lenen. Op deze wijze wordt de Collectie Amsterdam voor een breder publiek ontsloten en kunnen de inkomsten worden gebruikt voor het onderhoud van de kunstwerken.

Banen

“Door commerciële uitleen wordt de zichtbaarheid van een collectie die anders grotendeels achter gesloten deuren ligt, vergoot en kunnen  musea die de werken beheren meer eigen inkomsten genereren. Niet alleen komt dit ten goede aan het onderhoud en voortbestaan van de collectie maar het levert uiteindelijk ook banen op.”, aldus Ruigrok.

Pilot

Met behulp van een pilot wordt een selectie gemaakt van werken uit de Collectie Amsterdam die geschikt zijn voor bruikleen. Bedrijven en instellingen kunnen in een catalogus of online database zien welke werken beschikbaar zijn. Voorwaarde is  wel dat wordt voldaan aan eisen wat betreft veiligheid en klimaat.

Bijval

Vanuit diverse hoeken in de Amsterdamse culturele sector wordt positief gereageerd op het VVD-voorstel. Marja Ruigrok: “Uitleen van kunstwerken door musea aan andere musea komt veelvuldig voor daarom ben ik ervan overtuigd dat het voor instellingen niet ingewikkeld is om iets soortgelijks op commerciële basis te doen.

Reeds in 2011 vroeg VVD Amsterdam door middel van een initiatiefvoorstel aandacht voor de gebrekkige ontsluiting van de kunstcollectie in het bezit van Gemeente Amsterdam (Collectie Amsterdam). Slechts weinig Amsterdammers zijn zich bewust zijn van de kunstschatten die eigendom zijn van hun stad. Dit komt doordat deze verspreid zijn over diverse instellingen en dat een grote meerderheid van de werken zelden of nooit het depot verlaat. Wat VVD Amsterdam betreft komt hier verandering in.

Luister hier naar een radio-interview over dit onderwerp.

Artikel NRC vrijdag 3 januari 2013

NRC DepotuitleenNRC DepotUitleen

depot

 

Geef een reactie