Clink Hostel welkom in Amsterdam Noord

Wat VVD Amsterdam betreft is het Clink Hostel van harte welkom in het Groot Lab in Amsterdam Noord. De formule van het hotel sluit aan bij de creatieve en grootstedelijke uitstraling van het gebied en is goed voor de plaatselijke werkgelegenheid. VVD-raadslid Daniel van der Ree: “Iedere hotelkamer levert gemiddeld één fulltime baan op. Daarom is het in het kader van werkgelegenheid en economie belangrijk dat Amsterdam gastvrij is voor hotels.”

Voor de VVD  is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Op dit moment zijn bijna 90.000 Amsterdammers op zoek naar werk. Hotels zorgen voor zowel directe als indirecte werkgelegenheid, ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Bovendien past een hostel met 200 kamers en 750 slaapplaatsen voor een jongere doelgroep goed binnen een creatieve omgeving als Overhoeks en vormt het een stimulans voor het toerisme in Noord.

De VVD is wel van mening dat de gemeente en de eigenaar van het hotel alles in het werk moeten stellen om overlast voor de buurtbewoners te voorkomen en gelooft dat dit op deze locatie ook goed mogelijk is, onder andere omdat de looproute tussen het hostel en het IJveer niet door de woonbuurt loopt. “Om overlast te voorkomen moeten de logistieke aspecten goed bekeken worden zoals parkeergelegenheid voor touringcars en de capaciteit van het IJveer, er mag geen discotheek in het hotel komen en geen terras of (nacht)ingang aan de zijde van de woonbuurt”, Aldus Daniel van der Ree.

Vandaag wordt de komst van het Clink Hostel besproken in de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat.

Hostel

Geef een reactie