Liever inhoud dan stenen

VVD Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om inzicht te krijgen in de omvang en de opbrengsten van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Tot schrik van de VVD bestond er geen duidelijk overzicht of strategie en de regie was verspreid over twintig instanties, zoals stadsdelen, gemeentelijke diensten en de centrale stad. Dankzij de aanhoudende inzet van raadslid Daniel van der Ree kwam in 2013 duidelijkheid over de omvang van de portefeuille. Deze bestaat maar liefst uit ruim 2000 objecten met een WOZ-waarde van 2 miljard euro. Nu heeft Amsterdam een Stedelijke Vastgoedstrategie gepresenteerd met duidelijke doelen voor het beheer en het afstoten van haar vastgoed. 

Begin 2011 stelde de VVD de eerste vragen over gemeentelijk vastgoed en in 2013 bood de gemeente duidelijkheid over de omvang van de stedelijke vastgoedportefeuille: de gemeente bezit maar liefst 2000 objecten met een gezamenlijke WOZ-waarde van 2 miljard euro. Daniel van der Ree: “Hieronder vallen ook winkels, een restaurant, een coffeeshop en een jeugdherberg. De VVD vindt dat commerciële exploitatie geen taak van de overheid is en ik ben dan ook blij dat dit in de Vastgoedstrategie wordt bevestigd.”

VVD is blij dat het afstoten van vastgoed dat niet bijdraagt aan het behalen van gemeentelijke beleidsdoelstellingen onderdeel uitmaakt van de strategie en denkt dat tenminste 400 objecten zouden kunnen worden afgestoten. Daarnaast wil de VVD dat Amsterdam geen nieuw vastgoed aankoopt. De gemeente gaat werken met een overzichtelijk computerprogramma waarin de portefeuille transparant beheerd kan worden en spreekt in de strategie het uitgangspunt uit dat alle bezit van tijdelijke aard moet zijn.

Ten slotte is de VVD blij dat het college voornemens is zijn vastgoed voortaan kostendekkend te verhuren. “Verkapte subsidie via vastgoed is ongewenst en niet transparant. Subsidie moet verstrekt worden uit sport- welzijns- of cultuurbudget. Niet door een te lage huur te rekenen”,  aldus Van der Ree.

Vastgoed

Geef een reactie