Komst Saphati Institute goed voor economie en gezondheid

Amsterdam krijgt een nieuw wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat onderzoek gaat doen naar de volksgezondheid. In het Sarphati Institute for new epidemics werken overheid, wetenschap en bedrijfsleven samen aan een aanpak van welvaartsziekten. VVD-wethouder Van der Burg biedt Amsterdam een ‘wetenschappelijke proeftuin’, waarbinnen oplossingen worden gezocht voor ziekten als overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker en hersenziekten.

Het onderzoeksinstituut wordt opgericht door de gemeente Amsterdam, de Vrije Universiteit/VU medisch centrum en de Universiteit van Amsterdam/het Academisch Medisch Centrum. Het college van B&W heeft hiervoor 8 miljoen beschikbaar gesteld.

Het eerste onderzoek van het Sarphati Institute betreft de aanpak van kinderobesitas. VVD-wethouder Eric van der Burg (Zorg): “In Amsterdam hebben we nog te veel kinderen met een ongezond gewicht. Het onderzoek binnen het Sarphati Institute richt zich in eerste instantie op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkómen van overgewicht bij de Amsterdamse jeugd. Daarmee wordt de basis gelegd voor het bestrijden van welvaartsziekten op de lange termijn.”

Geef een reactie