Komst internationale studenten goed voor Amsterdamse economie

Amsterdam trekt veel minder internationale studenten aan dan vergelijkbare Europese steden. Dit is gek want Amsterdam staat in de Top 5 van steden die door jongeren wordt bezocht. Marja Ruigrok: “Internationale studenten zijn goed voor het vestigingsklimaat in de stad en hebben een enorme toegevoegde waarde voor de economie. Drie internationale studenten leveren ongeveer één fulltime baan op. Wat VVD Amsterdam betreft schroeft Amsterdam haar ambitieniveau omhoog. Internationale studenten zijn meer dan welkom!”

Om te kunnen blijven concurreren met andere Europese steden moet Amsterdam haar internationale ambities verhogen. Dit kan door meer Engelstalige opleidingen aan te bieden, nieuwe onderwijsinstellingen aan te trekken en een IT-opleiding op universitair niveau binnen te halen.  Tevens moet de stad zich meer profileren als internationale studentenstad. “Amsterdam wordt overal ter wereld gepromoot als aantrekkelijke vakantiebestemming waar je flink kunt feesten en ook nog wat cultuur kunt meepakken. Als het aan de VVD ligt, wordt in deze promotie ook een koppeling gemaakt met Amsterdam als internationale studiestad’, aldus Ruigrok.

Internationale studenten en jong talent zijn afhankelijk van ongesubsidieerde huisvesting. Steeds meer investeerders bouwen in Amsterdam starterswoningen en studentenkamers. VVD Amsterdam houdt deze ontwikkeling goed in de gaten en zal waar nodig aandringen op overleg. Ook zijn veel internationale studenten gewend een woning te delen. Woningdelen – heel normaal in Londen of Berlijn – is in Amsterdam door een besluit van een linkse meerderheid in de gemeenteraad een uiterst gecompliceerde aangelegenheid geworden en aan allerlei restricties onderworpen. Zo mogen drie studenten of collega’s niet meer samen een woning kleiner dan 60m2 delen. Wat VVD Amsterdam betreft wordt dit besluit zo snel mogelijk teruggedraaid.

Marja Ruigrok zal op 6 maart aanstaande namens de VVD-fractie het College van B&W vragen welke maatregelen worden genomen om meer internationale studenten naar Amsterdam te halen.

Spits

Studenten

Geef een reactie