Zoveelste stroomstoring roept vragen op

Het lijkt wel of Amsterdam steeds vaker wordt getroffen door stroomstoringen. Niet alleen bewoners maar ook bedrijven en ondernemers ondervinden overlast door het uitvallen van elektriciteit. Reden voor D66 en VVD om vragen te stellen. VVD gemeenteraadslid Marja Ruigrok: “Bewoners en ondernemers moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar Amsterdamse elektriciteitsnet. Wij zijn dan ook benieuwd naar de oorzaak van de storingen en welke maatregelen de gemeente als aandeelhouder van het netwerkbedrijf kan nemen om overlast in de toekomst te voorkomen.”

Door stroomstoringen kunnen ondernemers hun bedrijf niet openen of sluiten en klanten kunnen niet worden geholpen hetgeen veel financiële schade oplevert. Daarnaast leidt stroomuitval tot verschillende ongemakken die groter worden naarmate de stroomstoring aanhoudt. Stroomuitval kan ook tot computerstoringen leiden die grote gevolgen kunnen hebben. Doordat ICT-netwerken onderling verbonden zijn, kan een lokale storing een kettingreactie met grote gevolgen veroorzaken.

Marja Ruigrok (VVD), Jan Bert Vroege (D66) en Guus Bakker (D66) stelden de volgende vragen:

1)    Hoe ziet het collega haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de stroomvoorziening in Amsterdam?

2)    Is het college het eens met D66 dat een voor een gastvrije en creatieve kennisstad als Amsterdam een betrouwbare energievoorzienig van cruciaal belang is?

3)    Kan het college een overzicht geven van het aantal storingen, de omvang in tijd en gebied en de oorzaak vanaf 2010?

4)    Kan het college een inschatting geven van het schade voor ondernemers in Amsterdam als gevolg van de stroomstoringen?

5)    Heeft het college regulier overleg met de netbeheerder Liander over de storingen in Amsterdam?

6)    Is er volgens het college een aanwijsbare oorzaak die leidend is bij het veroorzaken van stroomstoringen?

7)    Voldoet het stroomnetwerk overal  in Amsterdam aan het minimale niveau wat betreft kwaliteit, stabiliteit etc.?

8)    Is de gemeente voldoende op de hoogte van de locatie van ondergrondse leidingen op haar grondgebied conform de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten?

 

Geef een reactie