Nieuwe ronde, nieuwe kansen

We zijn natuurlijk al weer even begonnen, maar gisteren hield ik mijn eerste Algemene Beschouwingen. Voor mijzelf ook een mooi moment om mijn eigen ambities weer op een rij te zetten. Waar wil ik me deze periode hard voor maken?

Ik ga me met drie hoofdzaken bezighouden:

Samenwerking: ik wil alle vormen waar bewoner en bedrijf contact hebben met de gemeente zo efficient, klantvriendelijk en snel mogelijk maken. Dus ga ik me de komende tijd richten op verbetering van dienstverlening, het verder afschaffen van vergunningen en regels, het optimaliseren van het aanbestedings- en betalingsgedrag van de gemeente, het ZZP-proof maken van voorzieningen en het afschaffen van reclame- en precariobelasting.

Ruimte: het thema van mijn Algemene Beschouwingen. Ruimte voor ondernemers in freezones, flexibele bestemmingsplannen, het belonen van goed gedrag (bonus/malus-regeling), meer maatwerk in handhaving en het denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.

Werk: en natuurlijk wil ik werk maken van Werk. Echte banen. Zoveel mogelijk mensen moeten de kans krijgen om te werken, meer mensen uit uitkeringen, meer aandacht voor flexibel werk, meer gebruik maken van het bedrijfsleven om dit voor elkaar te krijgen. Vanzelfsprekend hoort hier een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt bij.

Ambities zijn er om na te jagen. Werk aan de winkel dus!

drie

Geef een reactie