Raad stemt in met VVD-plannen freezones

Op 21 januari 2015 stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met drie voorstellen om freezones in Amsterdam op te richten. Op aandringen van VVD, D66 en SP komt er een gebied in de Amsterdamse haven waar bedrijven zonder al te veel gehinderd te worden door regels kunnen ondernemen. VVD raadslid Marja Ruigrok: “Freezones geven een impuls aan de economie en werkgelegenheid. Het coalitieakkoord biedt bestaande en nieuwe bedrijven de mogelijkheid zich tot 2040 in de haven te vestigen. Op initiatief van de coalitiepartijen grijpt Amsterdam deze kans wordt een deel van de haven een regelluwe proeftuin.”

Tevens wordt in overleg met winkeliersverenigingen, MKB Amsterdam, Koninklijke Horeca Nederland en de stadsdelen pilots gebaseerd op twee eerdere VVD-voorstellen over freezones in winkelstraten en voor horeca gestart. Maatregelen met een positief effect in het pilotgebied worden vervolgens in de rest van Amsterdam ingevoerd. “Toen ik net begon in de politiek, droomde ik weleens van Amsterdam als een grote freezone Deze droom lijkt waarheid te worden want alle effectief gebleken maatregelen worden uitgerold over de hele stad. Op deze manier profiteren alle ondernemers en ontstaat een gelijk speelveld”, aldus Ruigrok.

In de voorstellen wordt onder andere gepleit voor het verminderen van regeldruk, het afschaffen van precario, blauwe parkeerzones, faciliteren van pop-up horeca en winkels, het versoepelen van terrasvergunningen, flexibele bestemmingsplannen en het toestaan van mengformules.

 

NRC, vrijdag 23 januari 2014

NRC, vrijdag 23 januari 2015

Republiek Parool 24 januari 2015

Republiek 24 januari 2015

Geef een reactie