Markt aan de markt overlaten

In 2012 diende ik het voorstel in om de Markt meer aan de Markt over te laten. Een voorstel om de mogelijkheden te verkennen om markten zelfstandig hun markt te laten draaien.

Het is nu 2016 en er ligt een nieuwe marktverordening (die in verschillende verhitte inspraakrondes tot stand is gekomen). Hier is experimenteerruimte opgenomen. Meer ondernemerschap voor de marktkooplui zelf. Er zijn altijd verbeteringen mogelijk, maar de uitgangspunten zijn goed. Een mooie start van het nieuwe jaar.

Lees hier het VVD-voorstel en de nieuwe marktverordening.

30 maart 2012

Amsterdam telt vele warenmarkten waar Amsterdammers dagelijks hun boodschappen doen. Toch gaat het niet goed met de Amsterdamse markten. Als oplossing voor het probleem stelt de VVD Amsterdam centralisatie en verzelfstandiging voor.

Telegraaf_markt

De huidige problematiek wordt enerzijds veroorzaakt door wijzigingen in het in consumentengedrag en een slinkend marktaandeel. Anderzijds door de talloze gevallen van fraude en corruptie die de revue passeren.

De VVD Amsterdam draagt de warenmarkten een warm hart toe en betreurt daarom ook de huidige gang van zaken. Binnen de gemeenteraad wordt gesproken over versterking van de positie van de markt en op welke wijze fraude kan worden tegengegaan. De voorgestelde maatregelen gaan wat de VVD betreft niet ver genoeg. Na diverse gesprekken gevoerd te hebben met belanghebbenden en het verschijnen van de Risicoanalyse Warenmarkten Amsterdam, concluderen Marja Ruigrok, Maurice Piek en Werner Toonk dat de levensvatbaarheid van de markt in Amsterdam wordt bevorderd door verzelfstandiging van de warenmarkten. Daar dit een langdurig en ingewikkeld proces is en het tegengaan van fraude en corruptie prioriteit heeft, stelt de VVD voor de verzelfstandiging trapsgewijs aan te vliegen door eerst een aantal maatregelen op de korte termijn te nemen. Via het Centraliseren van Bureau Marktzaken, het Roulerenvan de marktmeesters en het Uniformeren van regels en beleid kan er uiteindelijk overgegaan worden op het Hanteren van zelfstandigheid.

Klik hier om het voorstel te lezen.

Gehrels

 

Geef een reactie