Van Rijn tegen borrel in de winkel

Experiment met mengformules: Staatssecretaris ligt dwars

De proef waarbij winkeliers hun klanten een glaasje alcohol mogen schenken is in strijd met de wet. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) is fel gekant tegen de proef die binnenkort in drie winkelgebieden in Amsterdam van start gaat.

AMSTERDAM – Het college van burgemeester en wethouders besloot vorig jaar op drie plekken zogeheten mengformules toe te staan. In de Rijnstraat, de Jan Evertsenstraat en op het Osdorpplein is het sommige winkels toegestaan een glas wijn te schenken of een proeverij te organiseren. Goed voor ondernemers, leuk voor de klanten en helemaal in lijn met de wens van met name coalitiepartijen D66 en VVD om te snoeien in het aantal regels. Het ging nadrukkelijk om een proef, valt ook te lezen op de website van de gemeente. ‘Onderzocht wordt wat de effecten zijn als wordt afgeweken van een aantal bepalingen uit de Drank- en Horecawet.’

Het idee werd overigens geïnitieerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die in tientallen plaatsen wil experimenteren met mengformules. “De Drank- en Horacawet stamt uit 1935 en is hoognodig aan vernieuwing toe,” legt een woordvoerder van de VNG uit. “Als gemeenten naar aanleiding van de proef aanbevelingen kunnen doen hoe die wet aangepast kan worden, is dat heel nuttig.”

Maar staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) voelt daar helemaal niets voor en zwaait met het wetboek. “De wet voorziet niet in een mogelijkheid voor experimenten. Het gedogen van overschrijding van deze verboden leidt tot een overtreding van de wet.”

Van Rijn verzoekt de VNG ‘met klem’ de gemeenten terug te fluiten en onmiddellijk te stoppen met de proef. Een ‘premature reactie’, vindt de VNG, die geen gehoor zal geven aan de oproep van Van Rijn.

De staatssecretaris richt zich ook tot gemeenten als Amsterdam. “Ik ga ervan uit dat gemeenten hun wettelijke verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet en niet zullen deelnemen aan een pilot die niet past binnen de grenzen van de wet.”

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het college de brief van Van Rijn bestudeert en spoedig met een reactie komt. In elk geval wordt de proef niet op stel en sprong afgelast.

Ellen Jacobs, directeur van MKB Amsterdam, vindt dat Van Rijn de plank misslaat. “De wet waar hij naar verwijst, is uit de tijd. Van Rijn zou de wet moeten aanpassen in plaats van klanten en ondernemers te dwingen zich te gedragen naar hoe een verouderde wet voorschrijft.”

VVD-fractieleider Marja Ruigrok begrijpt niet goed waarom Van Rijn de proef geen kans wil geven. “Laten we nou eerst een kijken hoeveel mensen straks stomdronken uit de kapper of de boekwinkel komen rollen. Ik vermoed dat dat ontzettend mee zal vallen.”

 

‘Die wet is uit de tijd en zou moeten worden aangepast’

Geef een reactie