Pact is keerpunt in aanpak drukte

Afgelopen zaterdag stonden fractievoorzitter Marja Ruigrok en woordvoerder werk Marianne Poot in Het Parool met een ingezonden stuk. In het stuk wordt ingegaan op het onlangs gesloten pact tussen bewoners en bedrijven. Dit pact kan volgens de VVD’ers een keerpunt zijn in de discussie over drukte en balans. Lees hier het stuk.

Het wordt drukker in de stad. Naar verwachting ontvangt Amsterdam in 2025 23 miljoen toeristen. Bewoners en bedrijven hebben samen een pact gesloten met daarin een aantal aanbevelingen om deze groei in goede banen te leiden. Dat deze partijen elkaar gevonden hebben is een heuglijk feit maar betekent nog niet dat we er zijn. Amsterdam zal samen met alle betrokkenen serieus aan de bak moeten.

De afgelopen jaren liep de discussie tussen bedrijfsleven en bewoners hoog op en het verzet tegen het groeiende aantal bezoekers was fel. Als steden groeien en in beweging zijn ontstaat er altijd conflict. Dat hoort erbij. De vraag is echter hoe we omgaan met deze onvrede zonder daarbij uit het oog te verliezen dat ruim één op de tien Amsterdammers zijn boterham aan diezelfde bezoekers verdient en dat een belangrijk deel van die fantastische musea, toprestaurants en spannende winkeltjes mede te danken zijn aan het toerisme. Wat de VVD betreft, ligt de oplossing in de dialoog. Ondernemers hebben bewoners nodig en vice versa. Daarom hopen wij dat dit een keerpunt is in een debat dat dreigde te verzanden in een polarisatie waarbij klagers de stad op slot wilden en anderen kritiek als perceptie wegwuifden.

Het pact haakt in op eerdere VVD-voorstellen en biedt een goede basis om samen verder te gaan. Wij zijn groot voorstander van het spreiden van drukte in tijd en ruimte. Zo pleitten we al lange tijd voor verruiming van de openingstijden van culturele instellingen en dependances van musea buiten de ring. Spreiding vermindert niet alleen de druk op de van oudsher toeristische gebieden maar verhoogt ook de leefbaarheid op andere plekken: wanneer toeristen langer ergens verblijven -en dus geld uitgeven- stijgt immers het voorzieningenniveau. Van sommige Amsterdamse buurten bestaan reeds plattegronden met daarop niet te missen bezienswaardigheden, winkels en horeca. Wij willen dat alle stadsdelen in samenspraak met het bedrijfsleven zo’n kaart ontwikkelen.

De komst van meer bezoekers en bewoners betekent helaas ook meer afval en zwerfvuil. Amsterdam is te mooi is om te laten verloederen; daarom hebben we voorgesteld om een flexibel team in te zetten dat direct reageert op meldingen van zwerfvuil en afvalovertreders beboet. Ook crowd control speelt een belangrijke rol in het in goede banen leiden van aanzwellende bezoekersstromen. Onlangs is een VVD-voorstel om vrijwilligers in te zetten als hosts om bezoekers wegwijs te maken in de stad aangenomen. Ook willen we nieuwe technieken op het gebied van crowd management inzetten. SAIL is wat ons betreft een goed voorbeeld van hoe het ook kan.

Deze maatregelen zijn natuurlijk geen doel op zich. Het uiteindelijke doel is om te zorgen dat Amsterdam een dynamische en interessante stad blijft met een juiste balans tussen wonen, werken en recreëren. Om drukke plekken ook voor bewoners aantrekkelijk te houden stellen wij voor om in overleg met het bedrijfsleven elke Amsterdammer via de Amsterdampas korting te geven in winkels, horeca en culturele instellingen. Wij gaan onze schouders eronder zetten om ervoor te zorgen dat Amsterdam een stad wordt waar het voor iedereen nog beter vertoeven is.

 

Marja Ruigrok

Fractievoorzitter VVD Amsterdam

 

Marianne Poot

Woordvoerder Werk VVD Amsterdam

Geef een reactie