Van ZZP naar ZMP, voorstel aangenomen

Veel ZZP’ers met ambities om door te groeien, vinden het spannend en moeilijk om personeel aan te nemen. Op 20 april stemde de raad in met het VVD voorstel dat zoveel mogelijk drempels wegneemt om van ZZP’ers, ZMP’ers –Zelfstandigen Mét Personeel- te maken.

VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok: “ZZP’ers zijn de MKB’ers en groeiers van de toekomst. Zij zorgen voor banen en geven daarmee een impuls aan de lokale economie. De VVD wil al die ZZP’ers die op het punt staan voor het eerst een werknemer aan te nemen, over de streep trekken.”


City Deals
De meeste wet –en regelgeving met betrekking tot ZZP’ers is landelijk. Toch heeft Amsterdam de mogelijkheid om via City Deals die aan de Agenda Stad gekoppeld zijn invloed uit te oefenen. VVD-woordvoerder Werk Marianne Poot: “In Nederland hebben werkgevers een financiële verantwoordelijkheid voor zieke werknemers. Kleine ondernemers kunnen dit vaak niet betalen. Wij willen dat Amsterdam zich samen met verzekeraars en bedrijfsleven inzet om verzuimverzekeringen toegankelijk te maken voor ZMP’ers.”
Ondernemersplein
In Amsterdam bestaat reeds een Ondernemersplein dat fungeert als een ontmoetingsplek voor ondernemers, overheid en onderwijs. De VVD stelt voor binnen het Ondernemersplein meer aandacht te geven aan ZMP’ers. “Zo kunnen startende ondernemers geïnformeerd worden over regelingen zoals loonkostensubsidie, betaalbare bedrijfsruimte en diverse financieringsvormen”, aldus Ruigrok.

Aanbestedingen
Ook op het gebied van Europese aanbestedingen valt volgens Ruigrok nog een wereld te winnen: “Knip Europese aanbestedingen op of maak het mogelijk voor zelfstandigen en kleine bedrijven om hier als een collectief in op te trekken. Zo’n eerste grote opdracht is vaak de springplank die nodig is om van ZZP’er naar ZMP’er door te groeien. We zijn dan ook blij met de toezegging van het college om de mogelijkheden te onderzoeken.”

De Amsterdamse gemeenteraad stemde in met het VVD-voorstel. En dit was de bestuurlijke reactie bestuurlijke reactie zzp-zmp.

Geef een reactie