SRV Vrouw

We staan hier met het hernieuwd coalitieakkoord. Dat doet mij weer terugdenken aan de tijd, zes jaar geleden, toen ik aantrad in de politiek. Ik heb mijzelf toen aan mijn toenmalige fractie voorgesteld als de SRV-vrouw. Degenen die oud genoeg zijn, kennen de SRV-wagen nog wel. Die kwam langs en ik was dol op de SRV, want die had kleine flesjes zwartwit. Ik dwaal echter af. De SRV stond en staat nog steeds voor mij voor Samenwerking, Resultaat en Verbinding. Dat zijn mijn kernthema’s waar ik de afgelopen zes jaar aan vast heb gehouden.

Samenwerking met de fractie, samenwerking met de coalitie, samenwerking met de hele raad. En vooral resultaat voor de stad. In de afgelopen twee perioden waren wij in de gelukkige omstandigheid om in de coalitie te zitten. Dan kunnen we de voorgenomen resultaten vastleggen in een coalitieakkoord. Nu hebben we een coalitieakkoord met D66 en de SP en na twee jaar hebben we de balans opgemaakt. Hoe ver zijn we met de voorgenomen resultaten? Wat ons betreft kunnen we er een heleboel afvinken die in de maak zijn of al verder zijn. Hebben we ook nog aanvullende ambities? Die hebben we zeker. Een schone, hele en veilige stad, de druk beter spreiden, vluchtelingen sneller onderdeel van de stad maken. En we gaan – uniek – de ozb verlagen voor scholen, zorginstellingen en sportclubs. We hebben dit voorstel al in de commissie besproken. Ik heb van verschillende partijen opmerkingen gehoord over de vorm en over het proces, maar veel minder over de inhoud. Ik krijg het idee dat de inhoud wel degelijk omarmd wordt door velen hier in de raad. Daarom zullen we de voorgenomen resultaten ook samen bereiken, met aanvullingen en suggesties van partijen uit de raad. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we mooie resultaten voor de stad bereiken.

Connectiviteit, digitale ontwikkelingen, mijn hart gaat er altijd sneller van kloppen. Ik geloof er heilig in. Ik heb vorige week nog gesproken met een hoogleraar die vertelde dat hij aan de hand van sensoren en algoritmes kan voorspellen waar misdaden plaatsvinden waardoor er nog sneller gereageerd kan worden. Hij deed dat in een wildlifepark in Zuid-Afrika om stropers tegen te houden, maar ook in steden is het mogelijk om ambulances nog sneller ter plekke te laten zijn. Prachtige voorbeelden van wat ermee kan. Ik ben zelf een enthousiast gebruiker van location based apps, slaapapps en noem maar op. Ik wil langs deze weg de gemeente nogmaals hartelijk feliciteren met de prijs die we hebben gewonnen. Wij zijn de innovatieve hoofdstad van Europa. Daar kunnen we enorm trots op zijn. Er rest mij slechts één vraag. Er staat in de voordracht dat wij een actief faciliterende overheid zijn. Ik zou geen VVD’er zijn als ik dan niet zou willen weten hoe actief ‘actief’ is. Wat mij betreft faciliteren we en activeren we, maar gaan we geen dingen zelf doen. Ik steun de moties van de heer Vroege, maar vanwege die activerende rol.

ZMP: Zoals gewoonlijk kan ik ook hier kort over zijn, maar ik wil toch even dit glansrijke moment aangrijpen. Het is namelijk hartstikke mooi om te proberen meer zzp’ers zmp’ers, zelfstandigen met personeel, te maken. Uit eigen ervaring en ook van mensen om mij heen weet ik dat mensen het vaak heel spannend en eng vinden om vooral dat eerste personeelslid aan te nemen. Ik vind dat de overheid alles aan moet grijpen om na te gaan waar we drempels kunnen slechten. Hoe kunnen we juist de mentale drempels wegnemen? Ik ben heel blij met de reactie van het college door daar op het ondernemersplein aandacht aan te geven en te onderzoeken of we verzuimverzekeringen en aanbestedingen toegankelijk kunnen maken. Doorverwijzingen mogelijk te maken naar bestaande regelingen waar mensen vaak niet van op de hoogte zijn. Er moet een prikkel komen. Ik kan mij voorstellen dat er campagneslogans komen als: Een medewerker aannemen? Helemaal zo eng nog niet. Of: Niet bang zijn, neem een collega aan. Dat moet er gebeuren om zoveel mogelijk banen te creëren en de economie te stimuleren. Dus dank u wel voor het antwoord van het college.

20 april 2016

Geef een reactie