Amsterdam schaft bestuurscommissies af

Amsterdam is van plan de bestuurscommissies af te schaffen.  VVD fractievoorzitter Marja Ruigrok:

“Vanaf 2018 behoren de bestuurscommissies definitief tot het verleden. Het stadsbestuur zal per stadsdeel een driekoppig dagelijks bestuur benoemen om het stedelijk beleid uit te voeren. Hier heeft de Amsterdammer alleen maar voordeel van.”

Verlengd bestuur

Met de verdere hervormingen van het bestuurlijk stelsel wordt gehoor gegeven aan de steeds sterker wordende roep om verlengd bestuur. “Doordat de huidige bestuurders in de stadsdelen direct worden verkozen, kan er sprake zijn van tegenstrijdige belangen tussen stadsbestuur en bestuurscommissie. Dit heeft negatieve gevolgen voor de uitvoering van stedelijke prioriteiten en schept verwarring bij Amsterdammers. Zij worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd”, aldus Ruigrok. “De invoer van verlengd bestuur herstelt de structuurfout van het dubbelmandaat en verschaft duidelijkheid aan de Amsterdammers.”

Toekomst

Het dagelijks bestuur wordt geadviseerd door gekozen adviescommissies die de bewoners, ondernemers en organisaties uit de 22 gebieden in Amsterdam vertegenwoordigen. Marja Ruigrok: “Deze verdere uitwerking van gebiedsgericht werken wordt wat ons betreft de komende bestuursperiode geëvalueerd op effectiviteit. Vanzelfsprekend moet hierbij het belang van de Amsterdammer centraal komen te staan.”

Het einde van de bestuurscommissies is een logisch vervolg op de eerdere hervormingen van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam. Hierbij heeft de VVD altijd ingezet op het afschaffen van de deelraden.

Geef een reactie