Vragen over Westermoskee

In tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken wil de Westermoskee vanaf de minaret gelovigen tot gebed oproepen. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Wij hechten grote waarde aan transparante afspraken. Bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn. Wat ons betreft worden eerdere afspraken nageleefd en blijft de Westermoskee zoals zoveel andere Amsterdamse moskeeën stil.”

Recent werd bekend dat de Westermoskee gebedsoproepen wil gaan doen. Dit voornemen druist in tegen afspraken die in 2005 zijn gemaakt met Milli Görüs, de initiatiefnemer van het moskeeproject. In deze afspraken stond expliciet vermeld dat de Westermoskee geen -voor de buurt- hoorbare gebedsoproepen zou doen. Op basis van onder andere deze overeenkomst is toestemming gegeven voor de bouw van de Moskee.

Media geven aan dat er vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden tussen de burgemeester en het moskeebestuur over de mogelijkheid om alsnog gebedsoproepen te doen. Marja Ruigrok stelde schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.

Ook onze fractie in West heeft reeds aangegeven dat eerder gemaakt afspraken nageleefd dienen te worden.

Geef een reactie