De stad is nooit af

”De Stad is nooit af”, het is de titel van het rapport van de Amsterdamse Kunstraad. Een rapport met een ”ongevraagd” advies over het aanpakken van de drukte in de stad. Ik ben het met de titel helemaal eens. En wat me vooral aanspreekt, is de insteek.

De Kunstraad gaat uit van kansen en uitdagingen en redeneert niet vanuit problemen. We moeten ons richten op de toekomst en een schaalsprong van de stad voor ogen hebben. Dit is ook altijd de insteek van de Amsterdamse VVD geweest. Tijdens een discussieavond over de groei van Amsterdam pleitte ik voor het maken van een schaalsprong en het spreiden van drukte. Hieraan heb ik handen en voeten gegeven met een aangenomen motie die onderzoekt hoe de stad verder kan groeien en een aangenomen motie die ervoor heeft gezorgd dat succesvolle experimenten om bezoekers te spreiden en overlast te beperken op versneld en structureel in de rest van de stad worden toegepast.

Verder is het goed te lezen dat er ook bij de Kunstraad draagvlak is voor het zichtbaar maken van de collectie Amsterdam. Als VVD hebben wij destijds het voorstel ‘Haal kunst uit de kelder!’ ingediend dat ervoor zorgde dat de collectie Amsterdam via internet toegankelijk is geworden voor alle Amsterdammers. Ook pleiten zowel de Kunstraad als de Amsterdamse VVD ervoor om haast te maken met culturele attracties buiten de binnenstad. Bijvoorbeeld een museum voor Dutch design op de Zuidas. Daarnaast vinden de Kunstraad en de VVD elkaar als het gaat om aantrekkelijkheid van het Marineterrein voor kunst en cultuur. Vorig jaar diende de VVD een motie in die ervoor pleitte om het Marineterrein net zoals het Governors Island in New York tijdelijk te gebruiken voor kleinschalige culturele activiteiten en festivals.

Voor ons staan ook de uitdagingen van de aantrekkelijke stad hoog in het vaandel. De bezoeker is welkom, de overlast niet. En het is ook niet alleen de bezoeker die de overlast veroorzaakt. We moeten als Amsterdammer ook de hand in eigen boezem steken en elkaar durven aanspreken wanneer er buiten de afspraken huizen verhuurd worden of vuil buiten geplaatst wordt. We moeten samen voor een leefbare en plezierige stad zorgen. De Amsterdamse VVD zet zich al jaren in voor het aanpakken van troep en het strikt handhaven op wangedrag. Binnen de coalitie zijn er serieuze stappen gemaakt voor restrictief overnachtingsbeleid (met recent de meldingsplicht voor vakantieverhuur om misbruik effectiever aan te kunnen pakken), restrictief evenementenbeleid en restrictieve verkeersstromen door de binnenstad. Maar de stad is nooit af, dus de Amsterdamse VVD blijft ook werken aan een leefbare, plezierige stad die kan groeien.

Geef een reactie