Een beetje ”linksig”

Amsterdam verstrekt subsidie aan zeker 37 instellingen waarvan de top meer verdient dan een wethouder. Die salarissen moeten omlaag, vindt de gemeenteraad, anders krijgen ze geen subsidie meer. Uit een rondgang langs de partijen in de gemeenteraad blijkt dat een ruime meerderheid vindt dat Amsterdam geen subsidie meer moet verstrekken aan instellingen die topsalarissen verstrekken. 

Zelfs Marja Ruigrok (VVD) zegt ‘wat linksig’ te worden van deze lijst. “Als je je eigen geld verdient, hoef je wat ons betreft aan geen enkele norm te voldoen. Maar hier gaat het om gemeenschapsgeld. Dan vinden wij het wel prudent dat bestuurders zich aan een norm houden”.

Een inventarisatie van de gemeente maakt duidelijk dat zeker 37 instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente in 2015 meer dan 154.000 euro per jaar betaalden aan een of meer bestuurders. Hiermee strijkt de top meer op dan een wethouder.

Verontwaardiging
De pijlen richten zich vooral op Amsterdam Marketing, dat door de gemeente zelf is opgezet. Het gaat verder om zorginstellingen als Cordaan, Amsta, GGZ Ingeest, om corporaties als Ymere, Eigen Haard en Stadgenoot, maar ook om musea, het Concertgebouw, partijen die jeugdzorg verlenen, onderwijs geven of maatschappelijk werk verrichten.

De verontwaardiging in de gemeenteraad is groot. “Dit is niet uit te leggen,” zegt Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren, die om de inventarisatie heeft gevraagd. “Subsidie is geld dat Amsterdammers moeten ophoesten. Het is niet de bedoeling dat die verdwijnt in de zakken van de bestuurders.”

Als de directeur meer verdient dan de wethouder, waarom heeft zo’n instelling dan nog subsidie nodig? Rutger Groot Wassink van GroenLinks noemt de topsalarissen ‘een bloody shame’. Zelfs Marja Ruigrok (VVD) zegt ‘wat linksig’ te worden van deze lijst. “Als je je eigen geld verdient, hoef je wat ons betreft aan geen enkele norm te voldoen. Maar hier gaat het om gemeenschapsgeld. Dan vinden wij het wel prudent dat bestuurders zich aan een norm houden.”

Druk opvoeren
In Amsterdam geldt de norm dat ambtenaren niet meer mogen verdienen dan een wethouder, de lokale variant van de balkenendenorm, die topinkomens afzet tegen de totale beloning van de minister-president.

Deze norm geldt niet voor instellingen die subsidie krijgen. Juridisch is een salarisverlaging moeilijk af te dwingen. Daniël Peters van de SP vindt dat Amsterdam een morele oproep moet doen aan de subsidieontvangers om de salarissen van de top te matigen. “Het is goed als we de druk opvoeren.”

De gemeente gaat wel over de subsidies. Daarom moet de hoogte van de beloning meewegen in de overwegingen om wel of geen subsidie te verstrekken, vindt Peters. “Dan dwingen we het op deze manier af.”

Te hoge salarissen
Andere partijen zijn het hiermee eens. “Wie niet bereid is zijn beloning terug te brengen, krijgt geen subsidie meer,” zegt Groot Wassink. Van Lammeren: “Als de directeur meer verdient dan de wethouder, waarom heeft zo’n instelling dan nog subsidie nodig?”

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat bij veel meer instellingen te hoge salarissen worden betaald: 70 procent van de 600 subsidieontvangers heeft het verzoek om informatie over de beloningen genegeerd.

“Ik vind het niet oké dat deze instellingen geen informatie verstrekken,” zegt Dennis Boutkan (PvdA). “We geven hen geld en zij nemen niet eens de moeite om te reageren.” Hij vraagt de burgemeester om opheldering.

Geef een reactie