Kandidaat wethouder Haarlemmermeer

Collegevorming is rond

Namens de onderhandelende fracties heeft formateur Henk Kuipers verheugd gemeld dat de coalitievorming is afgerond. In verband met de kerstperiode en het tot stand komen van de nieuwe gemeente op 1 januari 2019, kiezen partijen ervoor om op 2 januari 2019 het coalitieakkoord aan raad, inwoners en de media te presenteren. De wethouderskandidaten van de coalitie zijn:

  • Jurgen Nobel, VVD (Financiën, Luchthavenzaken, Bouwen & Energietransitie)
  • Marja Ruigrok, VVD (Economie & Innovatie, Verkeer & Vervoer en Cultuur)
  • Marjolein Steffens – van de Water, HAP (Fysieke leefomgeving, Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid)
  • Ap Reinders, HAP  (Economie & Ondernemerschap, Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid)
  • Mariette Sedee – Schuitemaker, CDA (Ruimtelijke ordening, Milieu en Agrarisch beleid)
  • Mieke Booij, PvdA (Zorg & Welzijn, Woonbeleid en Sport)

Onze felicitaties gaan uit naar de nieuwe wethouderskandidaten, maar uiteraard gaat ook onze grote dank uit naar de huidige wethouders Adam Elzakalai en Derk Reneman voor hun grote verdiensten gedurende de afgelopen raadsperiode.

Installatie nieuwe gemeenteraad en wethouders

De installatievergadering is op 2 januari en begint om 13.00 uur in het Raadhuis te Hoofddorp. De installatie van de wethouders zal naar verwachting plaatsvinden op donderdag 10 januari 2019

Berichten  in het Parool en op AT5

 

 

Geef een reactie