Rolmodellen in de polder

Toen ik in januari 2019 mijn eerste stappen als wethouder zette in de gemeente Haarlemmermeer, viel het me meteen al op: wat zijn hier veel vrouwen in mooie posities! Als college van Burgemeester en Wethouders zijn we daar zelf ook een goed voorbeeld van: het grootste deel van deze twee jaar waren we met vijf vrouwen en twee mannen ;-). Maar ook in het bedrijfsleven en in de diverse organisaties waar ik mee te maken kreeg, zaten vrouwen aan het stuur. En dat vind ik mooi. Niet omdat ik nou zo’n fan ben van speciale vrouwenclubjes maar omdat ik vrouwen in zulke posities mooie rolmodellen vind. Helaas is het zelfs in Nederland nog zo dat veel meisjes en vrouwen niet financieel onafhankelijk zijn. En ik vind de beste activatie om dat wel te worden: rolmodellen! Voorbeelden van vrouwen die doen wat ze leuk vinden en dat ook uitstralen. Zodat meisjes al op jonge leeftijd de vanzelfsprekendheid en de lol hiervan inzien. Dat zette me aan tot een aantal interviews met leuke vrouwen uit de polder. Lees ze hier allemaal!

Angeline Kierkels: Afval is het begin van iets moois

Er zijn in Haarlemmermeer veel ondernemende vrouwen. Er is sowieso veel ondernemerszin. Wat bindt deze vrouwen? Is er een gedeelde mentaliteit? Daarover ging wethouder Marja Ruigrok in gesprek met Angeline Kierkels

Angeline Kierkels is sinds 2015 algemeen directeur van Meerlanden en geeft leiding aan ruim 500 medewerkers. Het bedrijf heeft 8 gemeenten als aandeelhouder, verricht werkzaamheden voor 29 gemeenten en 4000 bedrijven en  op het gebied van afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en het opwekken van bio-energie. Marja Ruigrok ziet in Angeline een aanmoediging voor andere ondernemende vrouwen.  

Angeline hoe ben je in Haarlemmermeer terecht gekomen en wat is je achtergrond?

In 2010 ben ik bij Meerlanden begonnen als directeur publieke sector. Voor die tijd was ik ruim 10 jaar interimmanager bij verschillende publieke en private ondernemingen. Ik werk graag met een doel voor ogen, ben veranderingsgezind en resultaatgericht, dat is de rode draad in al mijn werk. 

Wat voor doel had je voor ogen toen je bij Meerlanden binnenkwam?

Dat is en was “we doen het samen”. Daar geloof ik heel erg in. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en bewoners. Met elkaar nadenken elkaar inspireren en elkaar’-sexpertise gebruiken voor de gezamenlijke opgaven die er zijn. Dat zijn nu wat mij betreft de drie transitie-opgaven waar we voor staan namelijk de energietransitie, de circulaire economie en de klimaatadaptatie

Samen doen vraagt een bijdrage van iedereen. We hebben elkaar hard nodig. En natuurlijk zijn er hobbels en vereist het proces creativiteit en doorzettingsvermogen.

Hoe ziet de toekomst van Meerlanden eruit?

We willen de komende jaren de regio waarin we actief zijn, Metropool Regio Amsterdam en Duin- en Bollenstreek, circulair maken. Het ideaal hierbij is een samenleving zonder afval. Een samenleving waarin producten zolang mogelijk hun functie behouden (Re-use) of met beperkt herstel (Repair) en als dat niet meer mogelijk is via Recycling als waardevolle grondstoffenstromen hun weg vinden naar nieuwe producten. Daarnaast gebruiken we ook de groenstromen zoals snoeihout uit de buitenruimte om er iets waardevols van te maken. Mijn motto is: afval is het begin van iets moois.

Om een circulaire regio te creëren is schaalgrootte van belang. Onze ambitie is het om regionaal te groeien. Ook willen we binnen circulariteit aanpalende activiteiten starten. Zo bestaat sinds kort het Regionaal sorteercentrum Schiphol van E-waste, gevestigd in de Kwakel. 

Daar verzamelen, sorteren en demonteren we van alles wat een stekker heeft, het zogenaamde E-waste zoals wasmachines. We organiseren deze activiteiten zoveel mogelijk lokaal of regionaal als de schaalgrootte het toelaat. We gaan uit van het principe dat wat we lokaal kunnen doen ook lokaal moeten doen. En dat wat regionaal kan doen we regionaal.

Op dit moment verwerken we groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFTE) tot zes producten: groengas, CO2, Citrus brandstof, warmte, compost en water. Deze producten gebruiken we weer in de regio waar we het inzamelen. Zo verwarmen we bijvoorbeeld de Arendshoeve in Aalsmeer en rijdt 70% van onze bedrijfswagens op ons groengas.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om de organische reststromen afkomstig uit de openbare ruimte te verwerken tot nieuwe producten of halffabricaten. Denk bijvoorbeeld aan vezels voor bouwmaterialen of papier en aan eiwitten. 

Hebben de medewerkers iets gemerkt van de overgang van een mannelijke directeur naar een vrouwelijke directeur?

Die vraag zou je aan mijn medewerkers moeten stellen. Zelf merk ik er niets van en ik voel ook geen verschil. Van belang is dat we op een veilige, eerlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. De Mensen hier zijn soms heel direct wat ze van iets vinden. Daar ben ik zelf ook van, daar voel ik me prima bij. Meerlanden is een bedrijf met maatschappelijke impact, we leveren een bijdrage aan de samenleving. Mensen werken hier graag. Het moet ook geen verschil maken of er een man of een vrouw directeur is. Wel zou ik willen dat er meer vrouwen in deze wereld actief zijn. Laat ik mijn wens maar meteen omzetten in een oproep: Kom hier werken! We hebben nu één vrouwelijke chauffeur maar we kunnen er meer gebruiken. Je kunt bij ons je vrachtwagendiploma halen en we leiden mensen zelf op, dat vind ik erg belangrijk. Iedereen kan zich bij ons verder ontwikkelen.

De openbare ruimte waarin we werken is van iedereen. Als we een dag stil zouden staan ziet iedereen meteen wat we doen. Maar we staan geen dag stil!

23 mei 2019


Arjanne Lagendijk: Ik wil toekomstperspectief voor mijn kleinkinderen.

Er zijn in Haarlemmermeer veel ondernemende vrouwen. Er is sowieso veel ondernemerszin. Wat bindt deze vrouwen? Is er een gedeelde mentaliteit? Daarover ging wethouder Marja Ruigrok in gesprek met Arjanne Lagendijk, directeur van NMCX. Arjanne is dé verbindende factor binnen NMCX en geeft leiding aan 26 mensen. 

NMCX is in 2008 opgericht en Arjanne is vanaf 2012 directeur. NMCX staat voor Natuur- en Milieu Centrum. De X is een symbool voor dwarsverbanden en kruisbestuiving. Daarnaast is de X een verwijzing naar de plaats waar NMCX is gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer namelijk Hoofddorp. Dat heette vroeger Kruisdorp.

Arjanne hoe ben je bij NMCX in Haarlemmermeer terecht gekomen en wat is je achtergrond?

“Oorspronkelijk kom ik uit de zorgsector, een heel andere hoek, hoewel de methodieken die we gebruiken om gedragsveranderingen bij mensen in gang te zetten hetzelfde zijn en welzijnsaspecten ook in het werk van cruciaal belang zijn. We staan met een betrekkelijk klein team voor grote opgaven met een hoog ambitieniveau. Als leidinggevende zet ik me ervoor in dat iedereen zich vrij en prettig kan voelen, omdat je alleen dan het beste uit jezelf kunt halen. Dat vraagt aandacht voor relaties, menselijke aspecten, omgeving en sfeer wat zich bij ons bijvoorbeeld heeft geuit in een geweldige werkplek. 

Ik interesseerde me al heel lang voor duurzaamheid, zo heb ik al 20 jaar zonnepanelen, word ik blij van de natuur en rij ik al jaren in een hybride auto. Een vriendin maakte me attent op deze vacature. En omdat dit precies datgene is, wat ik het allerbelangrijkste vind- heb ik gesolliciteerd. “

Maakt het in je positie als directeur uit dat je vrouw bent?

“Nee, zeker niet. Bovendien ben ik helemaal geen hokjesdenker hoewel ik wel vind ik dat we als samenleving nog te weinig doen om de verschillen die er wél zijn te verkleinen. Zo werkt een groot aantal vrouwen in Nederland in een deeltijdbaan en worden de zorgtaken nog steeds nieteerlijk verdeeld in huis. Dat maakt dat vrouwen toch vaak minder ambitieus zijn bij het zoeken naar een leuke baan. .Meer en gratis kinderopvang zou daar misschien verandering in kunnen aanbrengen “Ik ben altijd blijven werken juist met het oog op de toekomst, dat als de kinderen het huis uit waren we nog een heel werkzaam leven te gaan hadden. Dat betekende investeren om juist leuk en zinvol werk in die periode te kunnen doen. 

Wat voor doel heb je met NMCX en wat is jouw visie op de circulaire economie? 

“Mijn doel? Ik wil de aarde beter achterlaten, met toekomstperspectief voor onze kleinkinderen en ons werk bij NMCX wordt daarbij steeds belangrijker. Gelukkig zijn steeds meer mensen zich bewust van de eindigheid van onze grondstoffen en de cruciale waarde van een vitale natuurlijke omgeving. 

Als organisatie anticiperen we voortdurende op de maatschappelijke thema’s. Zo was er toen ik bij NMCX startte veel aandacht voor energie en energiebesparing. Daarna werd een duurzame lifestyle belangrijk. Het mede door ons georganiseerde Groene Loperfestival is daar een goed voorbeeld van. Vervolgens kwam de gedachte dat afval een grondstof is, steeds beter op gang en was er meer aandacht voor de plastic soep. Dat was ook de periode dat we begonnenmet het klimaatadaptatie programma “Haarlemmermeer Waterproof”. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in lokale voedselketens samen met diverse partners en nu is groen weer helemaal hip en trendy vanwege positieve gezondheidseffecten. Momenteel staan we met z’n allen voor de grote uitdaging van de energietransitie.

NMCX is een echte netwerkorganisatie en we gaan verbindingen aan om dingen écht voor elkaar te krijgen. Eigenlijk is ons werk deels onzichtbaar want we helpen anderen om met het juiste gereedschap aan de slag te gaan. Ons team heeft een enorme expertise en inmiddels zijn weuitgegroeid tot dé vraagbaak voor advies over duurzaamheid. We werken ook met een geweldige ploeg ZZP’ers die naast NMCX ook nog andere projecten buiten de gemeente uitvoeren. De kennis en ervaring die ze daarbij opdoen nemen ze weer mee naar Haarlemmermeer. “

Arjanne hoe zie je de toekomst van NMCX voor je?

Ik denk dat energiebesparing en -opwekking de vragen van de nabije toekomst zijn en mede door de recente ervaringen zullen we met z’n allen op een fundamenteel andere manier gaan werken en hebben we nieuwe inzichten verworven.  Een duurzame samenleving kan!  We zullen samen met het bedrijfsleven en kennisinstituten richting geven aan deze ontwikkeling. 

Nog meer mensen zijn nu wakker geschud en willen een duurzame leefomgeving en denken na hoe ze dat concreet kunnen realiseren, daar spelen we als NMCX op in. Oorspronkelijk waren kinderen een belangrijke doelgroep en via de basisscholen bereiken we meer dan 35.000 kinderen per jaar. Maar meer en meer weten ook de overige groepen uit de samenleving ons te vinden: bewoners, werknemers, jongeren, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Als organisatie vinden we het erg belangrijk dat de nieuwe generatie in een vroeg stadium duurzame alternatieven aangeboden krijgt. Maar zeker ook de ouderen moeten nu het verschil gaan maken om de jongeren straks voldoende mogelijkheden te gunnen.

Tot slot, heb je nog tips voor jonge vrouwen die willen doorgroeien of solliciteren naar een leidinggevende positie? 

Als eerste zou ik willen zeggen: Heb lef! Dat is waar het ons nogal eens aan ontbreekt. Niet bang zijn, je hoeft niet 100 procent aan de eisen te voldoen. Een volledige vacaturetekst roept wellicht een beeld op dat je onzeker kan maken maar als je enigszins voldoet en er enthousiast voor bent zou ik zeggen: solliciteer! Het gaat vaker om de persoonlijkheid en competenties dan om de ervaring. Je kunt tenslotte alles leren. 

Gepubliceerd 19 maart 2020

Andrea van de Graaf: Als duurzaamheid niet rendabel is, is het niet duurzaam

Er zijn in Haarlemmermeer veel ondernemende vrouwen. Er is sowieso veel ondernemerszin. Wat bindt deze vrouwen? Is er een gedeelde mentaliteit? Daarover ging wethouder Marja Ruigrok in gesprek met Andrea van de Graaf.

Andrea van der Graaf won in 2019 de Guts Award

Andrea heeft drie organisaties opgezet: Tegenstroom, het energiebedrijf van Haarlemmermeer dat lokaal groene energie opwekt en levert aan inwoners en bedrijven. Meermaker, een investeringsfonds dat duurzame initiatieven in Haarlemmermeer door hun startfase heen helpt en de Energiebank Haarlemmermeer die zich inzet om energiearmoede te voorkomen. Vorig jaar won Andrea de Guts Award. Ze schreef haar scriptie over Maatschappelijk verantwoord ondernemen en werkte bij Greenpeace en Meerlanden. In 2002 stapte ze over naar het bedrijfsleven. Haar motto” Als duurzaamheid niet rendabel is, is het niet duurzaam.” 

Andrea hoe ben je in Haarlemmermeer terecht gekomen en wat is je achtergrond? 

Tijdens mijn studie communicatiewetenschap had ik een bijbaan als receptioniste bij Greenpeace. Ik kom uit een ondernemersnest. Geld verdienen was belangrijk. Bij Greenpeace zag ik dat er nog veel meer belangrijk was. Ik dacht; dit is wat ik wil, en ik heb er 8 jaar gewerkt. Wat ik daar geleerd heb is dat actieorganisaties broodnodig zijn om dingen aan de kaak te stellen en dat echt grote veranderingen bij het bedrijfsleven vandaan moeten komen. Daarna ben ik bij Meerlanden terecht gekomen. Ik hield me bezig met communicatie en het opzetten van duurzame projecten, zoals bijvoorbeeld de vergistingsinstallatie. Die vergistingsinstallatie werd een groot succes. Ik vond vanaf het begin dat er gas uit moest komen en geen elektriciteit. Alle wagens van Meerlanden, inzamelwagens, maar ook die van de directie, moesten op dat gas gaan rijden. Met de campagne “Ik rij op bananenschillen” lieten we aan heel Haarlemmermeer zien wie er allemaal op groen gas reden, gemaakt van ons eigen gft-afval!  

Na 7 jaar Meerlanden wilde ik weer iets anders en ben ik gaan werken bij Urgenda, de actieorgansiatie die Nederland sneller wil verduurzamen. Op de dag dat ik afscheid nam van mijn collega’s bij Meerlanden belde toenmalig wethouder Duurzaamheid John Nederstigt. Hij zocht een kwartiermaker om het plan voor Meermaker te schrijven. Hij had gezien wat ik voor Meerlanden allemaal had uitgevoerd en vroeg me of ik daar zin in had. Dat plan heb ik geschreven bij Urgenda. Daar kwam niet alleen Meermaker uit, maar ook Tegenstroom. Toen het door de Raad werd goedgekeurd en er een directeur werd gezocht vond Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda, dat ik die kans niet voorbij moest laten gaan en heb ik gesolliciteerd. En zo kwam ik weer terug in Haarlemmermeer.   

Wat voor doel heb je met je organisaties en wat is je visie op duurzaamheid/circulaire economie? 

Lokaal doen wat lokaal kan! Met een organisatie als Tegenstroom willen we alle energie die we in Haarlemmermeer nodig hebben ook in Haarlemmermeer opwekken. Voor stroom zitten we daar inmiddels bijna op! Ongelofelijk. En we doen alles samen. De stroom die we aan onze klanten leveren wordt opgewekt door lokale ondernemers uit Hoofddorp, Nieuw Vennep, Zwanenburg en Rijsenhout. Zij hebben een goede business case en onze klanten schone zonnestroom uit de polder. Dat is toch mooi!  

We hebben ook 8.800 zonnepanelen gelegd op 1100 woningen van huurders van Ymere. Ik denk wel het  grootste project in Nederland op dit gebied. De huurders besparen op hun energienota én wekken schone stroom op. Fantastisch! En met Meermaker geven we duurzame projecten een duwtje in de rug. Zoals bijvoorbeeld Algae Innovations Haarlemmermeer B.V. De inrichting van hun bedrijf met algenbassins is deels mogelijk gemaakt via Meermaker.  We doen het in Haarlemmermeer gewoon zelf met nieuwe partners en slimme constructies.  

De transitie naar een circulaire economie raakt door de coronacrisis in een versneld tempo. Er is steeds geroepen ‘het kan anders ook’ en nu ervaren we dat het anders kan. Meer spreiding, minder files, meer thuiswerken. Er zijn versneld zoveel nieuwe dingen in de praktijk gebracht. Dit geeft de circulaire economie en de energietransitie een boost. Ik ben ervan overtuigd dat het een omslag teweegbrengen gaat brengen. Meer lokaal eten, de lokale boekhandel heeft het nog nooit zo druk gehad en natuurlijk meer lokaal opgewekte energie. Liefst samen met bewoners en bedrijven, in lokaal eigendom. Samen de baas! Dat is onze nieuwe uitdaging. Het wordt een spannende tijd.  

Maakt het verschil in deze functie verschil dat je een vrouw bent?  

Nee, het maakt geen verschil. Wat ik wel zie is dat mannen anders leidinggeven. Vrouwen kijken naar het héle plaatje, halen mensen erbij en staan meer open voor feedback. Ze weten goed waar ze heen willen maar durven daar zeker in het begin nog niet op te vertrouwen. Door steeds meer ervaring op te doen durven vrouwen steeds meer te vertrouwen op dat gevoel, op die intuïtie. Met op kennis gebaseerde intuïtie weet je dat het goed zit. Daar handel ik naar. 

Heb je nog een tip voor vrouwen die een leidinggevende functie ambiëren? 

Mijn belangrijkste tip: volg je hart! Blijf niet in die gouden kooi zitten van leaseauto en bonusregeling. Zorg dat je je vernieuwt. En als dat iets is waar je blij van wordt dan komt het áltijd goed! 

Vrouwen zijn vaak bescheidener dan mannen. Het zijn toch vaak mannen die veel meer voor zichzelf opkomen. Maar soms moet je er gewoon staan. Ik ben ontzettend vaak uitgelachen laat je daardoor niet van je pad brengen. Geloof in jezelf!

Gepubliceerd op: 12 aug 2020

Jeanet van Antwerpen: Ben niet bescheiden en stel de goede vragen

Er is in Haarlemmermeer veel ondernemerszin en er zijn veel ondernemende vrouwen in onze gemeente. Hoe komt dat? Watbindt al deze vrouwen? Is er een gedeelde mentaliteit? Daarover ging wethouder Marja Ruigrok in gesprek met Jeanet van Antwerpen. Jeanet is sinds 2015 directeur van Schiphol Area Development Company (SADC). Na haar studie Sociale geografie specialiseerde ze zich in economische geografie en startte haar carrière als onderzoeker en adviseur bij STOGO, een stichting voor toegepast geografisch onderzoek. Daarna werkte ze 17 jaar bij Inbo, een bureau op het gebied van architectuur, bouwkunde, ruimtelijk-(economische) ontwikkeling en stedenbouw, waar ze verschillende posities bekleedde als adviseur, partner en bestuurder. Bij Inbo werkte ze onder andere aan de herstructurering, maar ook transformatie van bedrijvengebieden, waaronder de Noordelijke IJ-oever en Minervahaven in Amsterdam. Daarnaast ook aan campusontwikkelingen in Nederland (o.a. High Tech Campus in Eindhoven), België en China. Duurzame, integralegebiedsontwikkeling, is altijd haar focus geweest, zoals onder meer bij Lelystad Airport.

Daarnaast was Jeanet voorzitter van de adviescommissie van de Dutch Green Building Council die een Keurmerk voor Duurzame Gebiedsontwikkeling heeft ontwikkeld(BREEAM). Ook was ze fellow en docent bij de Amsterdam School of Real Estate en bij het MUAD (Master of Urban andArea Development in Utrecht). In 2016 won Jeanet de lokale Influence Award 2015/2016. Ze is de tweede vrouw in 10 jaar tijd die deze Award won. Een zin uit het juryrapport: “Jeanet toont lef en persoonlijk leiderschap en maakt met haar verfrissende inzichten het verschil.” Kortom tijd voor een nadere kennismaking met deze ondernemende vrouw. 

Jeanet wat trok jou aan om in deze positie in Haarlemmermeer aan de slag te gaan?

Toen ik bij Inbo als bestuurder werkzaam was wist ik dat ik daarna niet meer terug wilde naar een andere functie. Dan ga ik weg, op zoek naar iets nieuws, was mijn gedachte en daar kwam bij dat ik mezelf had voorgenomen om net voor m’n vijftigste te vertrekken. Binnen mijn netwerk werd ik geattendeerd op deze vacature en toen heb ik gesolliciteerd. Ik kende SADC al van langer geleden als opdrachtgever van Inbo en ik kende veel mensen uit het netwerk van SADC. Ik heb altijd werk gevonden dat ik leuk vond, waarbij ik én verantwoordelijkheid kon nemen én ondernemend zijn. In deze functie als directeur van SADC komt alles wat ik gedaan heb samen.

Een vrouw als directeur, maakt dat verschil? 

Nee, dat maakt geen verschil. Ik ben ook niet van de man- en vrouwdiscussies, diversiteit gaat in mijn ogen over karaktereigenschappen, achtergrond, interesses. Wel heb ikmezelf toen ik jonger was, aangeleerd om bij een vergadering of een bijeenkomst meteen mijn mond open te doen, om te laten zien dat ik aanwezig ben en iets in te brengen heb. Voor mij heeft dat echter niets te maken met man of vrouw zijn. Daarnaast heb altijd de wil gehad om mezelf te blijven ontwikkelen en om zelfstandig te zijn. Mezelf onafhankelijk opstellen en nadenken, wat vind ik een logische strategie en waarom. Macht interesseert me niet maar wel het hebben van invloed zodat je het verschil kunt maken. Dat is ook waarom ik gesolliciteerd heb. Als adviseur is het vaak maar afwachten wat er met je advies gebeurt en in deze functie kan ik in overleg met mijn collega’s de beslissingen nemen en onze koers bepalen. Zo hebben we eind 2015 binnen SADC afgesproken circulair te ontwikkelen. Dat besluit neem je omdat je vindt dat het slimmer én beter is. Op die manier is bijvoorbeeld ook C-Bèta verbouwd, veel materialen komen uit de regio, of krijgen een tweede leven. Alles met als doel waarde behouden. Lineair denken? Dat kan echt niet meer, grondstoffen zijn niet oneindig. Honderden bouwprojecten liggen stil vanwege de stikstofcrisis maar niet bij ons, er staat geen project stil.

Hoe blijf je als SADC toekomstbestendig? 

Door goed te blijven kijken naar onze wereld want die verandert razendsnel, daar moet je op kunnen anticiperen en meebewegen. Om concurrerend te blijven moet je steeds meer met elkaar samenwerken. Voor een circulaire economie moet je sowieso samenwerken want je bent allemaal een stukje van de kringloop. En je móet risico’s nemen en je nek durven uitsteken, je moet ondernemen. Onze economie is veel complexer geworden het is blijvend aanpassen, adaptief zijn en veerkracht tonen. De globalisering blijft maar er komt meer en meer nadruk te liggen op lokaal en regionaal. Daarnaast is relatiemanagement belangrijker dan ooit. 

Heb je als positief en inspirerend rolmodel nog tips of adviezen voor vrouwen?

Zeker! Wat ik graag mee zou willen geven aan vrouwen is: denk en werk vanuit je eigen kracht en benut de kracht van je collega’s en de mensen om je heen. Ben niet bescheiden en stel de goede vragen. 

20 april 2020

Carina Kornfeind: De wereld heeft vrouwen nodig

Er zijn in Haarlemmermeer veel ondernemende vrouwen. Er is sowieso veel ondernemerszin. Wat bindt deze vrouwen? Is er een gedeelde mentaliteit? Daarover ging wethouder Marja Ruigrok in gesprek met Carina Kornfeind. Carina werkte eerder bij Red Bull en kwam twaalf jaar geleden voor de liefde naar Nederland, waar ze in 2010 in dienst trad bij ID&T, het entertainmentbedrijf dat onder meer Sensation en Mysterland organiseert. Ze is festivaldirecteur van Welcome to the Future en sinds deze zomer ook van ‘Tijdloos’ een nieuw concept van ID&T. Tot 2019 was ze festivaldirecteur van Mysteryland. Haar motto: “De wereld heeft vrouwen nodig.” 

Dit jaar hebben jullie op een heel bijzondere manier uiting gegeven aan Mysteryland, kun je daar iets meer over vertellen?

Ja dat was wel heel bijzonder! Toen bekend werd dat er tot 1 september geen evenementen en festivals in Nederland mochten plaatsvinden zijn we op zoek gegaan naar andere ideeën en concepten. Het is erg emotioneel wanneer je hoort dat iets waar je bijna een jaar keihard voor aan het werk bent niet door kan gaan. We moesten eerst door een soort rouwproces. Daarna kwam er weer energie om nieuwe dingen te bedenken zoals ‘Lets get High’. ‘Lets get High’ is letterlijk een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van Mysteryland, doordat het zich deels in de lucht afspeelde. In en boven Nijkerk zijn de dj’s met ballonnen de lucht ingegaan en hebben hun sets gespeeld. Fantastisch! Het was zo leuk om te zien hoe enthousiast iedereen was. Ik was erg blij dat we iets konden doen als ID&T maar het blijft heftig om te ervaren dat het festival ineens niet meer kon plaatsvinden. 

Vanuit mijn nieuwe rol bij ID&T ben ik de afgelopen zomer met een totaal ander concept aan de slag gegaan en heb ik een stap gezet in een totaal andere branche. Het heet ‘Tijdloos’. ‘Tijdloos’ is een camping, waar je naast verblijfsmogelijkheden allerlei activiteiten kon doen op het gebied van kunst-, body & mind- en outdoor. Natuurlijk allemaal met de regels van de anderhalve meter samenleving. De afgelopen zomer vond ‘Tijdloos’ plaats op het Ermerstrand in Erm (Drenthe). Het is een project dat ik al eerder wilde doen, het is heel anders dan Mysteryland, het is veel diepgaander en het past beter bij de levensfase waarin ik nu zit. Het beviel erg goed, ik vind het heerlijk! Het is ook een nieuw publiek. 

ID&T houdt zich erg veel bezig met duurzaamheid. Wat is jouw visie op duurzaamheid? 

Ja daar zijn we volop mee bezig, het is voor ons niets nieuws, het is een vanzelfsprekendheid. We zijn ons erg bewust van de toekomst. Voor Mysteryland sluiten we bijvoorbeeld en groot deel van het Floriadeterrein volledig op het lokale groene stroomnet aan. Dat scheelt een hoop dieselgeneratoren! Maar het vergt ook een fikse investering. Daarom zijn we blij dat we een contract voor langere tijd met de gemeente hebben afgesloten. Ieder jaar lopen we tegen problemen aan die we samen oplossen. We pionieren en halen zo de kinderziektes eruit. Ook kiezen we voor korte voedselketens. Zo halen we de aardappels voor onze patat bij de buren. Grote leveranciers zoals Coca-Cola en Heineken leveren alleen gerecyclede bekers aan ons. En alle organisatoren en kunstenaars waar we mee samenwerken vragen we om met natuurlijke materialen te werken en duurzame kunstwerken te maken. Ook delen we veel kennis en ervaring uit met andere partijen zoals MOJO. Ik vind het prachtig om te zien hoe ver we allemaal willen gaan en hoe we elkaar stimuleren.  

Is het een voordeel binnen jouw vakgebied dat je een vrouw bent?

Nee, dat denk ik niet. Maar onze producten zijn wel erg vrouwelijk, festivals zijn emotioneel gedreven producten. Een concept als Mysteryland is heel vrouwelijk. Het is een echt groepsgebeuren en je moet je kunnen overgeven. Je moet je hart openstellen. Vrouwen zijn daar beter toe in staat is mijn ervaring. Daarnaast komen er ook steeds meer vrouwelijke dj’s. Vroeger was het vak heel technisch. Het mixen, dat was een dingetje. Dat is gemakkelijker geworden, net als het produceren van eigen muziek, wat een must is voor iedere dj. Acht jaar geleden zat ik op de School Of Audio Engineering, waar je leert produceren. Was ik het enige meisje in de klas. Nu is daar 20 procent vrouw. Het delen van kennis en ervaring vind ik ook een vrouwelijke aanpak, Delen en niet bang zijn dat je iets afgepakt wordt.  

Dat is ook een goede tip, deel. Heb je nog meer tips voor jonge vrouwen? 

Mijn belangrijkste tip: doe wat je écht leuk vindt en leg je niet voor de rest van je leven vast. De wereld ligt aan je voeten en is zonder grenzen!  

Gepubliceerd op: 30 sep 2020


Geef een reactie