Hup HOVASZ

De aanleg van een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) is een belangrijke schakel in het regionale HOV-netwerk. Met de aanleg wordt de OV-bereikbaarheid van Aalsmeer en de bedrijventerreinen Green Park, Schiphol Rijk en het in aanleg zijnde Schiphol Logistics Park sterk verbeterd. 

Achtergrondinformatie project HOVASZ

De 4,6 kilometer lange, vrijliggende busbaan komt tussen de kruising met de Fokkerweg (Haarlemmermeer) en de kruising met de Poelweg (Uithoorn), en loopt dwars door Aalsmeer over de Burgemeester Kasteleinweg. Bij de Fokkerweg wordt een busknooppunt aangelegd om overstappen op diverse buslijnen richting Schiphol mogelijk te maken. In Haarlemmermeer sluit de nieuwe busbaan aan op het bestaande HOV tussen Hoofddorp en de Fokkerweg. In Uithoorn, bij de Poelweg, sluit het nieuwe traject aan op de bestaande busbaan.

Snel en betrouwbaar OV

De nieuwe verbinding wordt 1 van de schakels in het regionale HOV-netwerk, R-net. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) staat voor frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer en is een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De bussen en de haltes van R-net bieden de reiziger extra comfort en gemak. De nieuwe busbaan komt langs 2 nieuw aan te leggen OV-knooppunten: Schiphol-Zuid en Busstation Aalsmeer. Daarnaast worden er langs het tracé 2 nieuwe R-nethaltes in Aalsmeer aangelegd: 1 ter hoogte van de Van Cleefkade en 1 bij de Ophelialaan.

Busbaan door de rotonde

Op het traject liggen 6 rotondes. Bij 5 rotondes rijdt de bus recht door de rotonde heen. Zo rijdt de bus minder bochten en is de busrit niet alleen sneller maar ook comfortabeler voor reizigers. Alleen op de rotonde bij de Zwarteweg rijdt de bus met het verkeer mee. Wat dit betekent voor de verkeerssituatie in Aalsmeer kunt u zien in deze animatie.

Aalsmeer transformeert

HOVASZ gaat verder dan alleen de aanleg van de busbaan. Het project geeft invulling aan de wens van de gemeente Aalsmeer om de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid te verbeteren ten opzichte van de oude situatie. De Burgemeester Kasteleinweg (N196) wordt daarom compleet heringericht. De weg wordt een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Bovendien komt er ruimte voor fiets- en voetpaden. Fietsers en voetgangers krijgen bij de rotondes voorrang op het gemotoriseerde verkeer.

Verbeteringen voor fietsers

De aanleg van HOVASZ is ook een flinke verbetering voor fietsers. Zo wordt er in Aalsmeer, parallel aan de Burgemeester Kasteleinweg (N196), 1,5 kilometer ontbrekend snelfietspad aangelegd en wordt het fietspad over een lengte van ruim 2 kilometer verbreed. Ook komt er een fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug en een fietstunnel bij het kruispunt met de Legmeerdijk.

Busbaan in beeld

Geïnteresseerd hoe de busbaan er straks uit zal zien? Op deze 360-graden beeldenkunt u de huidige en de toekomstige situatie bekijken van 3 locaties: de van Cleefkade, de Zwarteweg en de Legmeerdijk.

van Cleefkader vogelvlucht

Partners

HOVASZ is een project van de Vervoerregio Amsterdam de gemeenten Aalsmer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de provincie Noord-Holland. Deze provincie is ook de opdachtgever. Dura Vermeer verzorgt de uitvoering. Alle partijen dragen financieel bij aan het project. De totale projectkosten zijn geraamd op € 29,1 miljoen. 

Digitaal startsein voor uitvoering project HOVASZ 

Op 26 juni 2020 gaven de bestuurders van de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland het startsein voor de werkzaamheden van het project HOVASZ. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dat digitaal met een video en kon de geplande bijeenkomst in Aalsmeer niet doorgaan. 

Videostill Digitaal startsein voor uitvoering project HOVASZ


Bekijk de video
 (YouTube)

Robert van Rijn (wethouder Aalsmeer), Jan Hazen (wethouder Uithoorn), Marja Ruigrok (wethouder Haarlemmermeer en bestuurder Vervoerregio Amsterdam) en Jeroen Olthof, (gedeputeerde provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid) komen samen met Jil Ligterink (directeur Dura Vermeer Divisie Infra Landelijke Projecten) om die reden nu digitaal aan het woord. Aannemer Dura Vermeer voert namens de gezamenlijke opdrachtgevers de werkzaamheden uit aan de Hoogwaardig Openbaarvervoerverbinding Aalsmeer Schiphol-Zuid. 

Geef een reactie