Vrijheid & Verantwoordelijkheid

HAARLEMMERMEER Juist nu buiten de gevestigde kaders durven te denken is het credo van wethouder Marja Ruigrok wat betreft de horeca. “We moeten denken vanuit wat er wel kan, in plaats van wat er niet kan. Vrijheid en vertrouwen zijn daarbij de sleutelwoorden,” zei ze deze week bij de nota Ruimte voor terrassen, en de daarbij behorende handreiking. Een opvallende geste is dat er in principe geen limiet zit aan een terras.

“Bij de invulling van de terrassen die komende maandag open gaan moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met veiligheid, mindervalide mensen, loopstromen, fietsen, hulpdiensten, markt, bevoorrading, belijning, handhaafbaarheid, et cetera. De Coronaspoedwet is altijd leidend”, zo laat Ruigrok weten. Ze benadrukt dat gezamenlijke initiatieven voorrang krijgen voorrang, waarbij moet worden afgestemd met de omgeving en omwonenden.
De controle vindt achteraf plaats bij de hotspots en steekproefsgewijs voor tijdelijke terrassen. Aangezien er geen sprake is van een (wijziging van een) terrasvergunning, maar slechts van een tijdelijke situatie (tot januari worden hiervoor geen leges in rekening gebracht.

Tweede terras

[GEEN GRENZEN] Eerder had de horeca nog veel kritiek op de gemeente omdat er te weinig steun zou worden gegeven. De handreiking, die overigens is opgesteld in samenwerking met ondernemersverenigingen en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlemmermeer, biedt echter volop mogelijkheden. Zo is de uitbreiding van een terras in principe zonder grenzen. Wel wordt de ondernemer gevraagd om goed na te denken over de impact van het terras en de bezoekers op de bedrijfsvoering binnen. Bezoekers van het terras moeten gebruik kunnen maken van de toiletten die zich binnen bevinden, ook al zijn daar het maximum toegestane aantal van dertig mensen aanwezig.
Het tijdelijke terras dient weliswaar zoveel mogelijk aan te sluiten op het reguliere terras maar als dit niet mogelijk is, dan kan een tweede terras geplaatst worden in de onmiddellijke nabijheid van het horecabedrijf en binnen het gezichtsveld van de ondernemer. Ook is het mogelijk dat horecaondernemers gezamenlijk een terras exploiteren op bijvoorbeeld een plein. De Drank- en Horecawet eist dat een terras in de onmiddellijke nabijheid van het horecabedrijf opgesteld is. Dit betekent dat er geen enkel misverstand mag bestaan over de vraag bij welk horecabedrijf het terras behoort. Ten tweede moet het altijd mogelijk blijven om het terras vanuit het horecabedrijf van dranken en eten te voorzien.

Artikel HC Nieuws – 28 mei 2020 –

Geef een reactie