“4G” Datacenterbeleid

Als eerste in de wereld heeft onze gemeente een nieuw datacenterbeleid! Vorig jaar startte wethouder Mariette Sedee een voorbereidingsbesluit waar we de toestroom van nieuwe datacenters even on hold konden zetten. Want zonder nieuw beleid zouden we geen Grip hebben op nieuwe datacenters, konden we geen Gematigde Groei toestaan en geen voorwaarden stellen aan het Groen van buiten en van binnen. En nu kan dat wel! Deze week stemde de raad van Haarlemmermeer in met dit nieuwe beleid en de ruimtelijke consequenties hiervan. Mariette en ik zijn er trots op! Lees hieronder het beleid en hier meer informatie.

Alleen innovatieve, duurzame en groene datacenters zijn welkom 

Hoofdlijnen Datacenterbeleid Haarlemmermeer

Op 9 juni 2020 heeft het college van Haarlemmermeer besloten om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de hoofdlijnen van het Datacenterbeleid Haarlemmermeer. In dit beleid worden specifiek een aantal bedrijventerreinen aangewezen als gebieden waar datacenters zich kunnen vestigen en uitbreiden. Alle andere bedrijventerreinen en gronden zoals het landelijk gebied of woongebieden worden uitgesloten. Daarnaast zet de gemeente in op gematigde groei en concentratie van datacenters tot 2030. Na 2030 is geen ruimte meer beschikbaar in de gemeente voor datacenters. Tot nog toe ontbrak het de gemeente aan instrumenten om te bepalen waar datacenters zich mogen vestigen. Met dit beleid krijgt de gemeente meer grip op de bouw van datacenters. 

Voorwaarden

Datacenters zijn onmisbare voorzieningen in onze maatschappij. Alles wat online gebeurt, is terug te leiden tot een datacenter. De komende jaren neem ons dataverkeer fors toe. Bedrijven zullen in snel tempo digitaliseren. “Gezien het economisch belang en de groeiambitie van de sector is dit beleid hard nodig. Omdat het college ruimtelijke kwaliteit van groot belang vindt hebben we strenge voorwaarden opgenomen voor de vestiging van datacenters in onze gemeente. Alleen de meest innovatieve, duurzame en groene datacenters zijn welkom” zegt wethouder Marja Ruigrok (Economische zaken en Innovatie).

Voorbereidingsbesluit

Vorig jaar zomer besloot het college voorlopig geen nieuwe datacenters in Haarlemmermeer toe te staan. Wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ontwikkeling): Via een voorbereidingsbesluit werd de bouw van datacenters tijdelijk stopgezet. De ruimte in Haarlemmermeer is schaars en ons landschap is van grote waarde. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. We zijn een aantrekkelijke gemeente, voor wonen, ondernemen en recreëren, en dat willen we ook blijven. Met dit datacenterbeleid kunnen we sturen op de locaties en voorwaarden voor de vestiging van datacenters. En daarmee krijgen we grip op de ruimte.”

90% versie

Het datacenterbeleid bestaat uit een nota, onderstaande kaart met gebieden waar datacenters zich mogen vestigen en de bijbehorende vestigingsvoorwaarden. De juridische vertaling vindt plaats in het 

ontwerpbestemmingsplan Parapluplan datacenters. Hierin wordt aangegeven hoeveel hectare aan datacenters de gemeente wil faciliteren, op welke locaties en onder welke voorwaarden. Het kan zijn dat als gevolg van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan datacenters, het beleid nog op enkele onderdelen wijzigt. Daarom is gekozen om eerst de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen in een 90% versie. Beleid en ontwerpbestemmingsplan blijven zo goed op elkaar aangesloten. Het Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan Parapluplan Datacenters ter besluitvorming aan de raad aangeboden in oktober 2020.

De vier ontwikkellocaties voor datacenters zijn de groen gekleurde vlakken in bedrijventerrein PolanenPark, Schiphol-Rijk, Schiphol Trade Park (STP) en Corneliahoeve. 

Geef een reactie