Haarlemmermeers stempel

Het landelijk VVD verkiezingsprogramma is vastgesteld door de leden. Diverse fractieleden en wethouders uit Haarlemmermeer hebben daar hun stempel op gedrukt om belangrijke punten op het gebied van veiligheid, economie, bereikbaarheid en cultuur alsnog in het landelijke VVD verkiezingsprogramma te krijgen… en met succes!

Mark Achterbergh-Copier (samen met Miriam van Meerten-Kok, Marianne Poot, Paul Slettenhaar en Marten Hilbrand) heeft ervoor gezorgd dat er niet alleen meer geïnvesteerd wordt in wijkagenten als het aan de VVD ligt, maar ook dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de inzet van wijkagenten, namelijk dat ze in eerste instantie in de wijk en niet op noodhulp worden ingezet.

Trudie van ’t Hull-Bettink en Marja Ruigrok hebben samen met enkele collega’s uit Amsterdam (Claire Martens) en de provincie (Miriam van Meerten-Kok), een toevoeging voor elkaar gekregen waarmee het belang van Nederland als digitale mainport van Europa wordt onderstreept. Wij willen die koppositie behouden.

Wethouder Jurgen Nobel en Marja Ruigrok hebben samen voor elkaar gekregen dat de VVD landelijk gaat inzetten op het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp. Daarmee gaan wij Schiphol veiliger maken, onze gemeente beter bereikbaar maken en kunnen we ook meer huizen gaan bouwen.

We merken nu allemaal hoeveel plezier we ervaren aan het beleven van, kijken naar en leren van cultuur, nu dat in coronatijd veelal is weggevallen. Trudie van ’t Hull-Bettink, Henriët van den Berg en Marja Ruigrok hebben dit moment aangegrepen en zijn erin geslaagd in samenwerking met VVD’ers uit de provincie (Arthur van Dijk) en elders in het land via het Thematisch Netwerk Cultuur en Media (Fred Teeven en Albert Verlinde), het belang van cultuur en cultuureducatie in het verkiezingsprogramma meer naar voren te laten komen. 

Geef een reactie