Steun voor de horeca

Al sinds het begin van de Coronacrisis ben ik regelmatig in gesprek met ons lokale bedrijfsleven. Haarlemmermeer heeft de sterkste economische krimp van heel Nederland en met name de evenementenbranche, de cultuursector en de horeca hebben het ontzettend zwaar. Naast de gesprekken met de verschillende ondernemersverenigingen en Koninklijke Horeca afdeling Haarlemmermeer, spreek ik ook met ondernemers persoonlijk. Op initiatief van Jeroen Kerkhof sprak ik vrijdag met Robert van Leeuwen van IJzerbar en Ton Verstraten van de Eersteling. Dit was een constructief gesprek. Eerder die week maakte ik kennis met Vera de Haan, die dit jaar een hotel begonnen is in onze gemeente. We bespraken verschillende mogelijkheden om steun te betuigen en te kijken waar mogelijkheden liggen. Ik stuurde een brief naar Mona Keijzer om aandacht te vragen voor de horeca-starters die van geen enkele rijksregeling gebruik kunnen maken. Trudie van ‘t Hull stelde vragen om uit te zoeken wat er nog meer mogelijk is. Samen moeten we blijven zoeken naar wat er wel kan en niet alleen kijken wat er niet kan. Hoe moeilijk dat ook is. Lees verder voor de brief.

Hooggeachte mevrouw Keijzer,

Ook in onze gemeente zijn de effecten van de Coronacrisis heftig. We hebben zelfs met de grootste economische krimp in heel Nederland te maken. Onze horeca wordt zeer zwaar getroffen. Het Rijk neemt veel en snel maatregelen om bedrijven en inwoners door deze zware tijden te leiden. Toch vraag ik in deze brief aandacht voor de horeca in het algemeen en specifiek voor een groep die geen aanspraak op deze Rijkssteun kan maken. Dat zijn de startende ondernemers in de horeca.

Afgelopen week sprak ik met Vera de Haan die net gestart is met een hotel in onze gemeente en met Robert van Leeuwen die dit jaar een restaurant is begonnen. Zij zijn beide in zwaar weer terecht gekomen. Doordat zij geen omzetcijfers kunnen overleggen, komen ze niet in aanmerking voor de diverse steunmaatregelen van het Rijk. En hoe graag wij ze ook vanuit de gemeente zouden willen helpen, wij hebben hier geen middelen voor en ontvangen hier ook geen compensatie voor. Als gemeente zijn wij verplicht een sluitende begroting op te leveren en hebben we door de stijgende uitgaven en de dalende inkomsten te maken met een tekort.


Vanzelfsprekend doen wij wat in onze mogelijkheid ligt: we verlengen de verruiming van de terrassen tot oktober volgend jaar, we geven uitstel van lokale belasting, we verhogen de lokale lasten niet en blijven continu met de ondernemers en de lokale KHN in gesprek. Maar daarnaast is zicht op perspectief en inkomensondersteuning vanuit het Rijk noodzakelijk. Want met kredieten overleven deze starters het niet.

Wij vragen u om inkomensondersteuning voor startende horecabedrijven een nadrukkelijke plek te geven in verdere steunpakketten van het Rijk. Die steun hebben zij op korte termijn nodig. Alleen daarmee hebben deze starters toekomstperspectief. Wij vragen dit mede namens Vera de Haan (hotel Executive Residency by Best Western Amsterdam Airport), Robert van Leeuwen (restaurant de IJzerbar) en de overige startende horecaondernemers.

We zijn van harte bereid om bovenstaande verder toe te lichten.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, namens dezen,

drs. Marja Ruigrok

Wethouder Economie & Innovatie

Geef een reactie