Ontwikkelingen Sloterbrug

De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam werken samen aan de vervanging van de Sloterbrug. De informatie op deze pagina is van beide gemeenten.Logo Haarlemmermeer en Amsterdam

De nieuwe Sloterbrug verbetert de verkeerssituatie

We zijn van plan om de Sloterbrug over de Ringvaart tussen Badhoevedorp en Sloten te vervangen door een nieuwe brug. De brug is een knelpunt voor autoverkeer en gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Dit komt omdat het verkeer steeds drukker werd. De nieuwe Sloterbrug is noodzakelijk om de veiligheid voor het verkeer en de doorstroming te verbeteren.  

Een luchtfoto van de Sloterbrug

Een luchtfoto van de Sloterbrug

Voor de nieuwe brug maakten we een Nota van Uitgangspunten

Hierin staan de uitgangspunten én een schetsontwerp dat de voorkeur heeft van de colleges van B&W van beide gemeenten. De belangrijkste uitgangspunten zijn een bredere en hogere brug. De brug wordt hoger voor de scheepvaart. De nieuwe brug krijgt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De veiligheid en de doorstroming voor het verkeer verbetert. Lees meer over de uitgangspunten voor de Sloterbrug.

Inspraak nieuwe Sloterbrug

Het schetsontwerp en de Nota van Uitgangspunten bespraken de gemeenten met de begeleidingsgroep Sloterbrug. Deze groep praat mee namens de bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug. De begeleidingsgroep bestaat uit de leden van dorpsraden, ondernemers en woonbootbewoners. 

De concept Nota van Uitgangspunten lag in de zomer van 2019 ter inspraak. Door de reacties die we toen kregen besloten de gemeenteraden om het besluit over de nota uit te stellen. Het gaat om het besluit op de Nota van Uitgangspunten met de Nota van Beantwoording. In de Nota van Beantwoording staan de reacties uit de inspraak en de antwoorden daarop. 

Omdat veel reacties over de verkeerssituatie op de Sloterweg gingen, hebben de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer de besluitvorming over de Nota van Uitgangspunten uitgesteld. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer wilden eerst de situatie van het verkeer op de Sloterweg in Amsterdam bekijken. Er rijden daar nu veel auto’s, waar bewoners van Sloten en omgeving last van hebben.  

Verder met het besluit over de uitgangpunten voor de nieuwe Sloterbrug

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer pakken het plan voor een nieuwe Sloterbrug weer op. Ze gaan een besluit nemen over de uitgangspunten voor de nieuwe brug. 

Oplossing voor Amsterdamse Sloterweg in zicht

Intussen werkt Amsterdam aan een oplossing voor de drukte op de Sloterweg en kijkt Amsterdam naar de gevolgen voor andere straten in Sloten en Nieuw Sloten. De verwachting is dat de Amsterdamse gemeenteraad daar in de loop van dit jaar een besluit over neemt. Ook inwoners van Badhoevedorp worden hierbij door de gemeente Amsterdam betrokken.  

Omdat dit probleem in Sloten wordt aangepakt, vinden de beide gemeenten dat het plan voor de nieuwe Sloterbrug weer kan doorgaan. Dat begint met het vragen van een advies aan stadsdeel Nieuw-West.

Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming

Amsterdam en Haarlemmermeer willen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren en de doorstroming van autoverkeer op en rond de Sloterbrug oplossen. Daarom blijft een nieuwe, bredere brug noodzakelijk, ook als er minder autoverkeer over de brug rijdt.

Meer informatie over de Sloterweg staat op de website van de gemeente Amsterdam

Planning

We verwachten dat de gemeenteraden van Haarlemmermeer en Amsterdam vlak na de zomervakantie van 2021 een besluit nemen over de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug, inclusief de Nota van Beantwoording met de reacties uit de inspraak en de antwoorden daarop. Bij instemming door beide gemeenteraden gaan we door met de voorbereiding van de uitvoering van het project Sloterbrug. Oplevering van de nieuwe brug is naar verwachting in 2025.     

Behandeling adviesaanvraag stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw-West

  • De stadsdeelcommissie behandelt het advies over de Nota van Uitgangspunten vermoedelijk in juni 2021.

Informatie van de gemeente Amsterdam

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bernard Kroeger via het telefoonnummer 0900-1852 of via e-mail naar info@sloterbrug.nl

Bedieningstijden

Informatie over bedieningstijden van de huidige Sloterbrug vindt u op de website vaarweginformatie.nl

Geef een reactie