Verkeerslichten op groene energie

Er staat weer een windturbine op het kruispunt van de Bennebroekerweg en de Rijnlanderweg in Hoofddorp. Het heeft even geduurd maar sinds kort worden de verkeerslichten op dit kruispunt weer voorzien van stroom opgewekt door de wind. De windturbine combineert vergroening met besparing. 

Leren van pilots 

Eind 2016 werden op deze kruising de eerste verkeerslichten op windenergie geplaatst. Helaas overleefde de windturbine de storm in januari 2018 niet. Door het bedrijf DutchVentus is, met de opgedane kennis, een nieuwe turbine ontwikkeld met een vermogen om zelfs bij windkracht 12 overeind te blijven. Wethouder Marja Ruigrok heeft ondanks de tegenslag veel respect voor het initiatief:

Soms kom je al lerenderwijs tot steeds betere oplossingen. Van experimenten kan je leren!   

Overzichtsfoto van de windturbine

De windturbine in volle glorie. Foto: Jur Engelchor. 

Samenwerking markt en overheid

Dagelijks passeren in één richting zo’n 100 voertuigen per uur de kruising tussen de Rijnlanderweg en de Bennebroekerweg. De verkeerslichten zijn op dit punt dan ook non-stop actief, met daardoor een hoog energieverbruik. Het kruispunt, gelegen in de open polder tussen de A4 en Hoofddorp is een zeer geschikte plek om wind te vangen. Bertil Singer:

Windenergie is een schone en duurzame energiebron. Deze verkeersregelinstallatie is een goed voorbeeld van samenwerking tussen markt en overheid op het gebied van duurzame innovatie.   

Rood licht ook zonder wind

De installatie levert tot 3.000 kilowattuur (kWh) per jaar aan elektriciteit terwijl de verkeerslichten maar 2.500 kWh gebruiken. De extra stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Bij te weinig wind gebruiken de verkeerslichten netstroom want natuurlijk moeten ze ook werken wanneer het niet waait. Daarom is voor deze oplossing gekozen.

Meer energie neutrale initiatieven

De gemeente Haarlemmermeer wil inzicht krijgen hoe met behulp van deze autonome windmolen-installaties de openbare ruimte van elektriciteit kan worden voorzien. De bedoeling is dat bijvoorbeeld ook verlichting en pompgemalen van de riolering energieneutraal worden door een windmolen.

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer en Vervoer en Innovatie) stelde samen met Bertil Singer van DutchVentus de nieuwe installatie vanmiddag in werking.  Raadslid Bert den Elzen was hier ook bij aanwezig. Den Elzen is een groot voorstander van d

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer en Vervoer en Innovatie) stelde samen met Bertil Singer van DutchVentus de nieuwe installatie in werking. Raadslid Bert den Elzen was ook aanwezig. Hij volgt dit proces al jaren. Rechts op de foto Gaby Steenhoven, specialist verlichting gemeente Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor.

Gepubliceerd op: 4 jun 2021

Geef een reactie