Flitspalen

Eind mei ontving de gemeente een brief van het Openbaar Ministerie (OM) met de mededeling dat de flitspalen in Haarlemmermeer opnieuw worden aanbesteed. Het OM heeft daarbij gekeken naar het functioneren van hun flitspalen en geconcludeerd dat twee flitspalen niet vervangen maar verwijderd worden. Het gaat om een flitspaal aan de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout en een flitspaal aan de Zwanenburgerdijk in Zwanenburg.

Andere locatie

Het OM geeft als reden van deze verwijdering aan dat in Rijsenhout de bestaande flitspalen te dicht op elkaar staan en dat in Zwanenburg een beoogde knip wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd geeft het OM aan dat het verwijderen van deze flitspalen ervoor kan zorgen dat er ruimte ontstaat om op andere locaties flitspalen toe te voegen. Op basis van de landelijke ongevallendata en snelheidsdata heeft de gemeente samen met de verkeersadviseur van de Regionale Eenheid Noord-Holland naar nieuwe locaties gekeken. Hieruit is naar voren gekomen dat het wenselijk is flitspalen te plaatsen op de Van Heuven Goedhartlaan op de beide kruisingen met de Asserweg in Hoofddorp. Die wens is aan het OM kenbaar gemaakt.

Wethouder Verkeer en Vervoer Marja Ruigrok:

“Voor ons is verkeersveiligheid en leefbaarheid topprioriteit en flitspalen dragen daaraan bij. Daarom ben ik blij dat we een verzoek om vervanging kunnen neerleggen bij het OM. En vanzelfsprekend hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om meteen te vragen naar de mogelijke inzet van mobiele flitspalen in onze gemeente.”

Planning

Het OM gaat de flitspalen aan de Aalsmeerderdijk en de Zwanenburgerdijk in 2022 weghalen. In 2023 volgt de eventuele plaatsing van de nieuwe flitspalen in Hoofddorp.

Pilot Utrecht

Daarnaast volgt de gemeente de pilot in Utrecht met het inzetten van gemeentelijke handhavers voor verkeershandhaving. Het blijft de sterke wens van het college om de pilot in Utrecht uit te breiden naar Haarlemmermeer. 

Gepubliceerd op: 18 nov 2021

Geef een reactie