Samen richting nul verkeersslachtoffers

In Nederland vallen elke dag twee doden in het verkeer. Jaarlijks raken honderden mensen ernstig gewond. Het aantal ernstig gewonden laat de laatste jaren gemiddeld zelfs een stijging zien. Harde cijfers, maar het zijn niet alleen cijfers. Het zijn familieleden, vrienden of collega’s van ons die soms levenslang de gevolgen van een verkeersongeluk met zich meedragen.

Als er nu niets gebeurt, stijgt het aantal slachtoffers weer. De Vervoerregio Amsterdam heeft begin 2019 het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ondertekend. Het SPV roept op om te komen tot nul verkeersslachtoffers in 2050. Maar met een handtekening alleen verbeter je de verkeersveiligheid nog niet. Daarom heeft de Vervoerregio Amsterdam samen met haar veertien gemeenten de SPV uitgewerkt in een Regionale Aanpak Verkeersveiligheid (RAV). Om de daad bij het woord te voegen, hebben alle wethouders mobiliteit letterlijk hun handtekening gezet onder de ambitie. 

“Dit is een trendbreuk”, zegt wethouder Verkeer en Vervoer Marja Ruigrok, ook lid van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam.

Namelijk: het niet vanzelfsprekend vinden dat mensen in het verkeer ernstig gewond raken of overlijden, maar daar iets tegen willen doen. Natuurlijk is het een illusie om te denken dat er nooit meer iemand gewond zal raken in het verkeer. Maar gerichte inzet en samenwerking op verkeersveiligheid blijft keihard nodig.   

Waarom is een regionaal plan nodig?

Het verkeer verandert in een snel tempo. Denk aan nieuwe technieken in auto’s, stillere (elektrische) voertuigen, afleiding door sociale media en meer drukte op fietspaden. Daarnaast groeit en vergrijst de bevolking en zijn mensen steeds mobieler. Met het huidige beleid is het niet gelukt om te zorgen voor de trendbreuk. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Omdat wegen niet ophouden bij de gemeentegrenzen is gekozen voor een regionale aanpak. 

Nul verkeersslachtoffers in 2050

Naast de hoge investeringen die in de regio worden gedaan is extra financiële steun van de overheid nodig. Landelijk zo’n twaalf miljard euro. Daarom heeft de Vervoerregio in april na de landelijke verkiezingen het manifest met concrete oplossingsrichtingen van de Verkeersveiligheidscoalitie gesteund. De Tweede Kamer heeft in juli 2021 een motie aangenomen waarin staat dat het aantal verkeersdoden in 2030 moet zijn gehalveerd. Hiermee sluit Nederland aan bij het halveringsdoel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Nederland is nu een van de slechtst presterende landen van Europa. Dat moet veranderen. Verkeersveiligheid moet een nationale prioriteit zijn. 

Een deelnemer aan het verkeersexamen. Jong geleerd is oud gedaan

Een deelnemer aan het verkeersexamen stopt voor een bus. Foto: Jur Engelchor. 

Risico gestuurde aanpak met drie speerpunten

De regionale aanpak richt zich op het nemen van maatregelen na een ongeluk én op het wegnemen van risico’s om ongelukken te voorkomen. Daarbij zijn drie speerpunten belangrijk: infrastructuur, gedragsverandering en specifieke doelgroepen. Fietsers komen op alle fronten als grootste risicogroep naar boven. Vooral als zij fietsen op een weg waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is. Fietsende 65-plussers en jonge bestuurders zijn vaker slachtoffer, net als motorrijders en voetgangers. Gedrag is daarnaast ook een belangrijk speerpunt. Het gaat dan bijvoorbeeld om snelheid, afleiding en rijden onder invloed. Deze speerpunten worden de komende tijd verder uitgewerkt in concretere uitvoeringsmaatregelen.

Wethouder Marja Ruigrok teken namens de gemeente Haarlemmermeer voor 0 slachtoffers in 2050. Foto: Vervoerregio Amsterdam

Gepubliceerd op: 10 feb 2022

Wat kan je als weggebruiker zelf doen? Blog van Veilig Verkeer Nederland.

Geef een reactie