Nog meer elektrische bussen

Het gebied ten zuiden van Amsterdam, concessiegebied Amstelland-Meerlanden is als eerste grote OV-concessie in de Randstad grotendeels ‘zero emissie’. Met de ingebruikname van 106 elektrische bussen door Connexxion is het wagenpark van de openbaar vervoer concessie nagenoeg uitstootvrij. 15 dubbeldekker bussen worden dit jaar nog omgebouwd om op biodiesel, zoals afgewerkt frituurvet, te rijden. Gerard Slegers, bestuurder van Vervoerregio Amsterdam: ,,Een mijlpaal waar we nog aandacht aan gaan besteden, maar vandaag vieren we dat er 206 elektrische bussen in het concessiegebied rijden”.

In totaal rijden nu dus 206 elektrische bussen rond in het gebied ten zuiden van Amsterdam waar Connexxion het openbaar vervoer verzorgt. Eerder leverde de Nederlandse bussenbouwer VDL al 100 elektrische bussen voor het gebied Amstelland-Meerlanden (gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel (behalve Duivendrecht), Uithoorn en Haarlemmermeer), inmiddels is ook de opvolgende bestelling elektrische bussen, van het eveneens Nederlandse Ebusco, ingestroomd in de dienstregeling.

Innovatieve bussenlening

Alle bussen werden aangeschaft met behulp van de innovatieve bussenlening van Vervoerregio Amsterdam. De laadinfrastructuur is er gekomen met behulp van Europese subsidie (CEFT).
“Door de coronacrisis veroorzaakte teruggelopen reizigersaantallen hebben vervoerders het moeilijk gehad en nog steeds is het lastig, ondanks de Rijkssteun. Gelukkig laat dit voorbeeld bij Connexxion zien dat we die andere crisis, die van het klimaat, ook serieus blijven nemen. We blijven vasthouden aan onze ambitie om in 2025 volledig uitstootvrij openbaar vervoer in het gebied van de Vervoerregio te hebben. En dat gaan we halen. Wat nu in Amstelland-Meerlanden staat en rijdt, geldt als inspiratie voor hoe het kan en moet. Ook qua samenwerking met alle partners’’, zegt bestuurder en portefeuillehouder van Vervoerregio Amsterdam, Gerard Slegers.

Transitie naar een gezonder leefmilieu 

“Door de komst van de elektrische bussen in concessiegebied AML wordt jaarlijks bijna zeven miljoen liter diesel bespaard”. We zijn trots op het feit dat we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een gezonder leefmilieu in deze regio. Aldus Erik van Essen, directeur Connexxion Amstelland-Meerlanden. De verduurzaming van de bussenvloot zet daarmee zoden aan de dijk binnen de energietransitie. Dat is ook genoemd in het IPCC rapport dat maandag 4 april 2022 gepubliceerd werd. In het rijtje van ingrepen die zoden aan de dijk zetten, staat – meer openbaar vervoer en elektrisch licht en zwaar transport, genoemd. 

Duurzaam, hoogwaardig, inclusief en comfortabel openbaar vervoer maakt het makkelijker voor reizigers om klimaatvriendelijke keuzes te maken en daarmee verandert ook onze energievraag. 

Geef een reactie